Cursuri GRATUITE de Competențe avansate în utilizarea tehnologiei informației și comunicării (TIC)

Ploiesti - 14 aprilie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Cursuri

Asociația Smart Europe 2020, partener în cadrul a două proiecte finanțate prin Programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, „HR Technology” și „START Training IMM”, a început
înscrierea la Cursurile GRATUITE de Competențe avansate în utilizarea tehnologiei
informației și comunicării (TIC).

Smart Europe 2020

Smart Europe 2020

 Ocupă-ți locul la START PERFECȚIONARE 

Adriana Horne

Scopul acestor proiecte derulate de SMART Europe 2020 constă în promovarea ocupării sustenabile a forței de muncă din Regiunea Sud-Muntenia, prin îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților din societăți comerciale cu potențial competitiv identificate conform SNC, astfel încât să fie adaptabili la nevoile sectoarelor economice din care provin și să facă față provocărilor din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
336 de angajați vor beneficia de cursuri de formare profesională gratuite, dobândind cunoștințe și competențe TIC îmbunătățite.

În Strategia Națională pentru Competitivitate 2015 – 2020 (SNC) au fost identificate următoarele sectoare economice cu potențial competitiv:
Turism și ecoturism
Textile și pielărie
 Lemn și mobilă
 Construcții
Industrii creative
 Tehnologia informației și comunicațiilor
Industria auto și componente
 Procesarea alimentelor și băuturilor
 Sănătate și produse farmaceutice
 Energie și management de mediu
 Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit)

Societățile comerciale cu activități în aceste sectoare economice din Sud-Muntenia, au posibilitatea, ca fără nici un cost, să fie sprijinite în îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților.

Pot participa la cursuri GRATUITE TIC angajații cu contract individual de muncă ai societăților eligibile.
Pentru înscrieri, vă invităm să completați următorul chestionar online


Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon: 0721.929.343, adresă de e-mail: adriana.horne@smarteurope.ro - persoană de contact Horne Adriana.

HR Technology / START Training IMM sunt cofinanțate din Fondul Social European prin POCU 2014 – 2020, apel POCU/464/3/12 „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Despre hornExpert Media

Campanie SEO promovata de hornExpert Media Ploiesti: comunicate de presa (crestere domain authority & page authority), social signals (crestere rating google), promovare online, email marketing, traffic boot & vizualizari organice website si video marketing.
Detalii pe https://hornexpert.ro