CREDIDAM convoacă membrii săi la Adunarea Generală anuală

Locul desfasurarii: Sala Mare a Teatrului C.I.NOTTARA din Bucureşti, B-dul Magheru nr.20, Sect. 1

Organizator: CREDIDAM

CREDIDAM convoacă membrii săi la Adunarea Generală anuală

Ordinea de zi va cuprinde:

1. Acreditare
a) Reprezentanţi
b) Membri Individuali

2. Stabilirea Cvorumului

3. Deschiderea lucrărilor

4. Alegerea:
a) Secretariatului Adunării Generale
b)Chestorilor Adunării Generale (trei chestori care vor fi nominalizaţi şi ca membrii ai comisiei de numărare a voturilor)

5. Raportul Consiliului Director

6. Raportul Directorului General

7. Raportul financiar contabil/ Darea de seama anuală ORDA (pentru depunere la ORDA)

8. Raportul Comisiei de Cenzori

9. Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţie

PAUZĂ

10. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale

11. Alegerea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţie

12. Alegerea unor membri ai Comisiei de Specialitate

13. Diverse

14. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale

15. Închiderea lucrărilor Adunării Generale

În cazul în care nu este întrunit cvorumul, conform art. 11 punctul I alin. 8 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră în data de 27.04.2009, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

Accesul în sală este permis numai pe baza legitimaţiei de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul grupului este mandatat să participe şi să reprezinte interesele grupului în Adunarea Generală CREDIDAM.


Pentru orice informaţie vă stăm la dispoziţie între orele 9,30-17,30 la telefoanele: 021/307.92.00, 307.92.01, mob. 0372723147, fax 021/318 58 13 sau e- mail office@credidam.ro.

Despre CREDIDAM

Constituit in 1996 ca asociatie non-profit, CREDIDAM reprezinta interesele artistilor interpreti români si strãini. Obiectul activitãtii CREDIDAM este colectarea si repartizarea banilor cuveniti acestora, proveniti din difuzarea inregistrarilor comerciale pe teritoriul României de catre posturile de radio, TV, cablu, cinematografice, in restaurante, hoteluri, discoteci, etc.

Organizatia numara in prezent peste 7.000 de membri: actori, balerini, muzicieni din toate genurile (pop, folk, rock, muzica populara sau muzica clasica).

Participare: Intrare libera