Darea In Plata - Cum Pot Sa Dau Locuinta In Plata Si Sa Scap De Datorie La Banca - Cum Fac Notificarea De Dare In Plata - Avocat Cuculis Dare In Plata

BUCURESTI - 6 mai 2016

Comunicat tip General in Juridic

Live site

Notificarea de dare in plata? – Cum se face Notificarea de dare in plata a locuintei? – Cine o face si ce acte am nevoie? – Cum se aplica darea in plata daca sunt executat silit sau am fost executat silit si am poprire – Avocat Cuculis

Darea In Plata - Cum Pot Sa Dau Locuinta In Plata Si Sa Scap De Datorie La Banca - Cum Fac Notificarea De Dare In Plata - Avocat Cuculis Dare In Plata

Toate intrebarile de mai sus necesita a fi lamurite, pentru ca un debitor/imprumutat la banca sau cesionat catre un recuperator de creante,ori chiar si cei ce au contracte de leasing cu garantie ipotecara,in anumite conditii, sa poata beneficia pe deplin de aceasta lege.

Pentru cazurile cele mai complexe, in care vom solicita aplicarea legii darii in plata in cazul celor ce se afla in procedura de executare silita, am cerut punctul de vedere al d-ului Cuculis Adrian Calin, punct de vedere pe care-l redam ad-integrum mai jos si pentru care-i multumesc –

Darea in plata pentru  cei care sunt executati silit si li s-a vandut deja imobilul?

Procedura ce trebuie indeplinita de catre cei aflati in executare silita. Conform dispozitiilor legale, putem avea 2 posibile momente ale executarii silite. 1) Procedura executionala inceputa asupra imobilului insa el nu a fost vandut inca. 2) Procedura executionala in care s-a vandut deja imobilul si se continua urmarirea debitorului pe mai departe, prin metoda popririi executionale.

Astfel vom distinge urmatoarele :

a) daca imobilul este in continuare in executare silita, se va notifica creditorul, procedura executionala se stopeaza iar banca poate sa accepte darea in plata sau sa o conteste

b) daca imobilul a fost deja vandut, indiferent ca acesta nu mai exista in patrimoniul debitorului, acesta din urma, va formula notificarea de dare in plata conform art 5 din lege iar mai apoi daca banca refuza notificarea, in raport de art. 8 punctul 4 (5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului, debitorul ce nu mai are in proprietate imobilul, se va adresa direct instantei de judecata.

Ce fac daca vreau sa dau locuinta in plata dar totusi pot plati ratele la banca, insa nu mai vreau?

Partea buna este ca legea nu mai face distinctie intre cel ce poate sa plateasca si cel ce nu poate sa plateasca, astfel incat toti cei care indeplinesc conditiile de mai jos, pot da in plata locuinta pe care o au:

Art. 4. din legea darii in plata -(1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

Cine face notificarea si ce trebuie sa contina notificarea pentru darea in plata?

Pentru a fi considerata ca fiind valabila, notificarea este necesar sa fie facuta fie prin intermediul unui avocat fie notar, executorul probabil ca va fi exclus din start avand in vedere ca debitorii deja nu vor sa mai auda de organele de executare.

De ce este important sa facem procedura de notificare prin avocat?

Banca are posibilitatea imediat dupa notificare, sa conteste aceasta decizie de dare in plata, in instanta, lucru ce cu certutidine se va intampla, avand in vedere pozitia bancilor, de a respinge aceasta lege ca nefiind in favoarea lor, astfel incat daca notificarea ar fi facuta prin intermediul celorlalte doua categorii, respectiv notari sau executori cercul s-ar inchide tot la avocat.Desigur, poate fi o parere subiectiva insa realitatea ne va confirma acest lucru sau din contra il va infirma.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/cuculis-si-asociatii/darea-in-plata-cum-pot-sa-dau-locuinta-in-plata-si-sa-scap-de-datorie-la-banca-cum-fac-notificarea-de-dare-in-plata-avocat-cuculis-dare-in-plata