Comunicat de presa - Inceperea proiectului " Granturi pentru capital de lucru" DATA TRANS & MM SPEDITION SRL

Baia Mare - 14 aprilie 2021

Comunicat tip General in Logistica/Transport

Comunicat de presa - Inceperea proiectului " Granturi pentru capital de lucru" acordate beneficiarilor IMM - uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in Anexa nr. 2 Contract de finantare Nr. M2-7678 din 07.04.2021

Sigle

Sigle

SC. DATA TRANS & MM SPEDITION SRL,  în calitate de Beneficiar al Contractului de finanțare Nr. M2-7678 din data 07.04.2021, implementează proiectul de Granturi pentru capital  de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică, în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CLUJ-NAPOCA denumita în continuare AIMMAIPE, cu sediul în Str. Horea, nr. 13, C.P. 400174, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ  nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Valoarea ajutorului de stat este de 428549.85 RON , iar cofinanțarea beneficiarului este de 64282.4775 RON.

Data începerii proiectului: 14.04.2021

Data implementării proiectului: maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare

Număr de identificare unic pentru proiect: RUE 892

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3- Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3D – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Date de contact: MITICUS FLORIN NICOLAE

Adresa de email: savancristian@gmail.com

MITICUS FLORIN NICOLAE

Tel : 0728961666

Locatie implementare : 

Baia Mare, Str. Victoriei nr. 90A/55