Comunicat de presa - Incheierea proiectului "Granturi pentru capital de lucru" acordate beneficiarilor IMM - uri S.C. DIVAS SRL

Baia Mare - 6 ianuarie 2022

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Comunicat de presa - Incheierea proiectului " Granturi pentru capital de lucru" acordate beneficiarilor IMM - uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in Anexa nr. 2 Contract de finantare Nr. M2- 10311 S.C. DIVAS SRL

Sigle

Sigle

SC. DIVAS SRL,  în calitate de Beneficiar al Contractului de finanțare Nr. M2-10311 din data 27.07.2021, a incheiat implementrea proiectului de Granturi pentru capital  de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică, în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ  nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Valoarea ajutorului de stat este de 69807.9RON , iar cofinanțarea beneficiarului este de 10471.185 RON.

Data începerii proiectului: 28.07.2021

Data incheierii proiectului : 06.01.2022

Data implementării proiectului: maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare

Număr de identificare unic pentru proiect: RUE 10311

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3- Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3D – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Date de contact: 

Baia Mare, George Cosbuc nr. 3

Adresa de email: savancristian@gmail.com

DIVAS SRL

SISZER LUDOVIC

TEL : 0744533845

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/dcr/comunicat-de-presa-incheierea-proiectului-granturi-pentru-capital-de-lucru-acordate-beneficiarilor-imm-uri-s-c-divas-srl