Sigle

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Editeaza sloganul comunicatului
Dezvoltare Regionala
Editeaza titlul proiectului

“DEZVOLTAREA SOCIETATII CARDIO SUPORT SRL”

Ghiroda - 8 decembrie 2023

Comunicat tip Produse / Servicii in Sanatate

NOIEMBRIE 2023

ANUNT FINALIZARE PROIECT “DEZVOLTAREA SOCIETATII CARDIO SUPORT SRL

CARDIO SUPORT SRL, cod de identificare fiscală 35397036, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/55/2016, cu sediul in Str. Aleea Trestiei nr. 10, localitatea Ghiroda, județul Timiș, a finalizat in data de 22.11.2023 proiectul nr. 488, intitulat: „DEZVOLTAREA SOCIETATII CARDIO SUPORT SRL” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 29.03.2023

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 744.319,68  lei , din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate  este de 664.247,30  lei, echivalentă cu 95 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

Realizarea proiectului de investitii prin valorificarea oportunitatii de accesare a finantarii din fonduri europene în cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4, Actiunea 4.1.1 

Realizarea unei redresări verzi prin contribuția cu mai mult de 20% din valoarea proiectului societatii CARDIO SUPORT SRL in achizitionarea de echipamente de ultima generatie, la tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.

Creșterea productivității muncii în cadrul societatii CARDIO SUPORT SRL în anul 3 de sustenabilitate cu un procent de minim 15 %.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:
VOLCESCU ADRIAN-IOAN
website,email,telefon,fax.
0723209136, e-mail: avolcescu@yahoo.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/delcase/dezvoltarea-societatii-cardio-suport-srl6