DOXOLOGIA

DOXOLOGIA


Descrierea companiei DOXOLOGIA

Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, continuatoare a activității marilor ierarhi cărturari ai Moldovei, Varlaam, Dosoftei, Veniamin, caută să răspundă necesităţilor contemporane, aşa cum înaltele figuri eclesiastice amintite au căutat să o facă la vremea lor.

Fără a se angaja în concurența care există pe piața informațională de azi, Editura DOXOLOGIA se afirmă ca o voce distinctă în mass-media românească tocmai prin fidelitatea față de mesajul Evangheliei, transmis în continuitatea neîntreruptă a Sfintei Tradiții, din dorința de a înduhovnici comunicarea mediatică. "Candela Moldovei" și "Teologie și Viață" sunt cele două periodice editate la Editura DOXOLOGIA. Primul este buletinul oficial al Arhiepiscopiei Iașilor, iar cel de-al doilea este o revistă semestrială "de gândire și spiritualitate" – cum este înscris pe frontispiciul ei. Deschiderea editurii spre problemele societății contemporane, spre dialogul constructiv cu interioritatea persoanelor, cu sferele culturii și ale vieții sociale se poate constata prin simpla prezentare a titlurilor lucrărilor noastre. O atenție deosebită se acordă lucrărilor academice (științifice, universitare), manualelor pentru studenți, cărților de cult și de învățătură creștin-ortodoxă, celor de evlavie și zidire sufletească, literaturii religioase pentru copii şi tineret. Nu sunt însă neglijate monografiile, albumele de arta și pliantele de prezentare. Astfel, între zidurile uneia din cele mai mănăstiri din Iași – Mănăstirea Golia – văd lumina tiparului cărți, antologii științifice, volume colective academice, albume și broșuri diverse dar care contribuie la împlinirea aceluiaşi ideal – slujirea prin cultură a Bisericii lui Hristos.

Comunicate DOXOLOGIA (Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Editura DOXOLOGIA):

Vezi toate comunicatele companiei DOXOLOGIA.