Avocat Dr. Daniel MOREANU: Legea privind eficiența energetică va fi modificată!

BUCURESTI - 10 septembrie 2020

Comunicat tip General in Afaceri, Social, Juridic, Imobiliare, Energie

Live site

Pactul Ecologic European (Green Deal) constituie principalul obiectiv asumat de Comisia Europenă, ce are drept scop transformarea U.E. într-o zonă neutră din punct de vedere al impactului climatic până în anul 2050.

Avocat Dr. Daniel MOREANU

Avocat Dr. Daniel MOREANU

 Pactul Ecologic European (Green Deal) constituie principalul obiectiv asumat de Comisia Europenă, ce are drept scop transformarea U.E. într-o zonă neutră din punct de vedere al impactului climatic până în anul 2050. 

Avocat Dr. Daniel Moreanu

Comisia Europeana a fixat în centrul strategiei pentru susținerea economiei U.E., ceea ce este cunoscut sub denumirea de Pactul Ecologic European (Green Deal) care se constituie într-un set de măsuri care au drept scop transformarea U.E. într-o zonă neutră din punct de vedere al impactului climatic până în anul 2050.

În acest sens, o serie de Directive în domeniul eficienței energetice au fost amendate în anii 2018 și 2019, despre care am scris la data respectivă.

Legea românească a eficienței energetice din anul 2014, care avea drept obiectiv reducerea consumului național de energie cu 19% până în anul 2020, va fi modificată conform unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului, supusă dezbaterii publice.

Dintre principalele modificări aduse de noua ordonanță menționăm:

(i) se reglementează Direcția Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu atribuții în domeniul eficienței energetice în industrie

(ii) autorizarea persoanelor care realizează audituri energetice în domeniile electroenergetic, termoenergetic sau complex, se realizează de către Direcția Eficiență Energetică

(iii) Direcția Eficiență Energetică va implica instituțiile financiar-bancare în finanțarea programelor de creștere a eficienței energetice.

La nivel european clădirile sunt responsabile pentru aprox. 40% din consumul total de energie, urmate de transport și industrie în proporții aproximativ egale, de 30%. Se estimează ca aproximativ 75% dintre clădirile existente sunt ineficiente energetic, ceea ce înseamnă că pentru atingerea obiectivelor U.E., măsurile trebuie să fie mai intense.

Despre Dr Daniel MOREANU - CABINET DE AVOCAT

Daniel MOREANU este avocat si doctor in drept.
Pentru mai multe detalii, accesați: www.moreanulaw.com.