Avocat Dr. Daniel MOREANU: Se acordă zile libere părinților în cazul suspendării sau limitării activității școlare!

BUCURESTI - 31 august 2020

Comunicat tip General in Administratie Publica, Social, Juridic, HR, #CSRcovid19

Live site

Angajatorii sunt obligați să acorde zile libere plătite angajaților pentru supraveghererea copiilor de până la 12 ani, pe durata limitării sau suspendării activității didactice, ca urmare a pandemiei Covid-19.

Avocat Dr. Daniel MOREANU

Avocat Dr. Daniel MOREANU

 Angajatorii sunt obligați să acorde zile libere plătite angajaților pentru supraveghererea copiilor de până la 12 ani, pe durata limitării sau suspendării activității didactice, ca urmare a pandemiei Covid-19. 

Avocat Dr. Daniel Moreanu

În cursul zilei de vineri din săptămâna precedentă a fost publicată o nouă Ordonanță de Urgență a Guvernului, prin care se acordă zile libere unuia dintre părinți, în scopul supravegherii copiilor în cazul suspendării sau limitării activității școlare, ca urmare a efectelor pandemiei Covid-19.

Pentru a putea beneficia de a aceste dispoziții copii nu trebuie să aibă mai mult de 12 ani sau 26 de ani, în cazul copiilor cu dizabilități. Doar unul dintre părinți poate beneficia de aceste zile libere. Atât părintele biologic, cât și adoptatorul sau persoana care are copilul în plasament, pot beneficia de aceste prevederi.

Aceste dispoziții se aplică inclusiv în ipoteza în care programul școlar va fi redus ca frecvență.

Angajatorul este obligat să acorde zile libere plătite pe întreaga durată de limitare sau suspendare a activității didactice, în baza unei cereri depuse de părinte, însoțită de copia certificatului de naștere al copilului și de declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte.

Pentru fiecare zi liberă se achită o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază aferent unei zile, limitată la maximum 75% din salariul mediu brut, corespunzător unei zile lucrătoare. Această indeminizație este supusă impozitării și contribuțiilor și se decontează de către Stat.

Cererea de decontare se depune în termen de maximum 30 de zile de la data plății impozitului și contribuțiilor, iar plata se realizează în termen de maximum 15 zile calendaristice.

Neacordarea zilelor libere se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, pentru fiecare persoană, limitată la maximum 20.000 lei.

Despre Dr Daniel MOREANU - CABINET DE AVOCAT

Daniel MOREANU este avocat si doctor in drept.
Pentru mai multe detalii, accesați: www.moreanulaw.com.