Avocat Dr. Daniel MOREANU: Societățile cu acțiuni la purtător vor putea fi excluse de la achizițiile publice

BUCURESTI - 27 iulie 2020

Comunicat tip General in Administratie Publica, Afaceri, Politic, Social, Juridic

Live site

Începând de astăzi, 27 iulie 2020, societățile emitente de acțiuni la purtător care nu emit declarații privind beneficiarii reali vor putea fi excluse de la licitațiile publice. Termenul de depunere al tuturor acțiunilor la purtător va expira în luna ianuarie 2021.

Avocat Dr. Daniel MOREANU

Avocat Dr. Daniel MOREANU

 Începând de astăzi, 27 iulie 2020, societățile emitente de acțiuni la purtător care nu emit declarații privind beneficiarii reali vor putea fi excluse de la licitațiile publice. Termenul de depunere al tuturor acțiunilor la purtător va expira în luna ianuarie 2021. 

Avocat Dr. Daniel MOREANU

Acțiunile la purtător, deși existente în legislația românească încă de la prima formă a Legii nr. 31/1990, publicată în luna noiembrie 1990, au fost mediatizate mai cu seamă în ultimii 3-4 ani.

Acțiunile la purtător conferă calitatea de asociat al unei societăți oricărei persoane care deține înscrisul care materializează acțiunea în cauză, putând fi transmise de la un acționar la altul prin simpla înmânare/tradițiune a înscrisului. Pe aceste acțiuni nu este înscris numele titularului. O comparație poate fi facută cu bancnotele, care pot fi transferate de la o persoană la alta prin simpla înmânare, fără ca numele deținătorului să fie înscris pe acestea.

Conform unei noi legi publicate vineri, 24 iulie 2020, și care va intra în vigoare începând de astăzi, 27 iulie 2020, societăților care au emise acțiuni la purtător li se va putea solicita să emită o declarație pe propria răspundere de către reprezentantul real, prin care să se indice deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, adică datele de identificare ale persoanelor care dețin în concret aceste acțiuni la purtător.

Autoritatea contractantă a achiziției publice are obligația de a exclude de la procedura de atribuire un participant care are emise acțiuni la purtător și nu emite declarația privind beneficiarii reali.

Conform inițiatorilor legii, la nivelul anilor 2017-2018, existau în România un număr de aproximativ 360 de societăți care emiteau acțiuni la purtător, iar acestor societăți le-au fost atribuite contracte de achiziție publică „la nivelul zecilor de miliarde de euro”.

Reamintim că începând cu luna iulie 2019, emiterea de noi acțiuni la purtător a fost interzisă. Prin aceeași lege intrată în vigoare în urma cu aproximativ un an, deținătorii acțiunilor la purtător sunt obligați să depună la sediul societății emitente acțiunile la purtător sub sancțiunea anulării acestora. Termenul de îndeplinire al acestei obligații este de maximum 18 luni calculat din luna iulie 2019, termen care va expira în luna ianuarie 2021.

Despre Dr Daniel MOREANU - CABINET DE AVOCAT

Daniel MOREANU este avocat si doctor in drept.
Pentru mai multe detalii, accesați: www.moreanulaw.com.