Proiect finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma DSL SOFTWARE ENGINEERING S.R.L.

BUCURESTI - 29 decembrie 2020

Comunicat tip General in Afaceri

Societatea DSL SOFTWARE ENGINEERING S.R.L., a început in 28.12.2020, implementarea proiectului finanțat prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Comunicat de presa DSL Software Engineering

Comunicat de presa DSL Software Engineering

Scopul/Obiectivul general al proiectului: ajutor de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ  nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului: mentinerea activitatii companiei pe o perioada de minim 6 luni, si menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.

Valoare totala a proiectului: 239942.67 Lei, din care:

Valoare grant: 208645.80 Lei

Valoare cofinanțare : 31296.87 Lei

Data începerii proiectului: 28.12.2020

Durată implementare: maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar catre beneficiar

Locația implementării: România, Municipiul BUCURESTI, strada URANUS, nr. 98, bl. U8, sc. C, et. 7, ap. 67, sector 5

Contract de finanțare numărul: M2-1271 din 27-11-2020

Codul RUE al proiectului: 1271

Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Despre DSL Software Engineering SRL

Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: DSL SOFTWARE ENGINEERING S.R.L.;
Adresă: România, Municipiul BUCURESTI, strada URANUS, nr. 98, bl. U8, sc. C, et. 7, ap. 67, sector 5;
Telefon: 0723799036,
E-mail: office@dsl.ro
Site: www.dsl.ro