Proiect finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma DSL SOFTWARE ENGINEERING S.R.L.

BUCURESTI - 7 iunie 2021

Comunicat tip General in Afaceri

Societatea DSL SOFTWARE ENGINEERING S.R.L., a finalizat in 07.06.2021, implementarea
proiectului finanțat prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in
conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 130
din 31 iulie 2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei
provocate de COVID-19.

Comunicat de presa

Comunicat de presa

Scopul/Obiectivul general al proiectului: ajutor de stat acordat sub formă de grant pentrucapital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către MinisterulEconomiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei deajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unelemăsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferenteProgramului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului: mentinerea activitatii companieipe o perioada de minim 6 luni, si menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți ladata înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutoruluifinanciar.Valoare totala a proiectului: 239942.67 Lei, din care:Valoare grant: 208645.80 LeiValoare cofinanțare : 31296.87 LeiData începerii proiectului: 28.12.2020Durată implementare: maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiarcatre beneficiarLocația implementării: România, Municipiul BUCURESTI, strada URANUS, nr. 98, bl. U8,sc. C, et. 7, ap. 67, sector 5Contract de finanțare numărul: M2-1271 din 27-11-2020Codul RUE al proiectului: 1271Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRINPROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 3 – SprijinireaIMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacitățiiIMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja înprocesele de inovare.

Despre DSL Software Engineering SRL

Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: DSL SOFTWARE ENGINEERING S.R.L.;
Adresă: România, Municipiul BUCURESTI, strada URANUS, nr. 98, bl. U8, sc. C, et. 7, ap. 67,
sector 5;
Telefon: 0723799036,
E-mail: office@dsl.ro
Site: www.dsl.ro