Anunt privind finalizarea proiectului „GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR” DYNAMIC BUSINESS SERVICE SRL

Drobeta Turnu-Severin - 11 octombrie 2021

Comunicat tip General in Afaceri

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu pre-vederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acor-darea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţio-nal Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Sigle

Sigle

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 487.887,615 lei (valoarea totala) din care : 424.250,10 lei grant si 63.637,515 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Ope-rațional Competitivitate 2014-2020