E timpul sa-ţi iei adio de la echipamentele vechi!

Suceava - 2 iulie 2013

Comunicat tip General in Sanatate, Social, CSR

Live site

În perioada 28 iunie – 24 iulie 2013, în mediul rural din județul Suceava se desfășoară o campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice (DEEE) de la populație. Campania organizată de ECOTIC, în parteneriat cu Ecorec Recycling și Agenția pentru Protecția Mediului Suceava are drept scop creșterea gradului de implicare și conștientizare a administrație publice locale și a populației rurale din județ în colectarea selectivă a acestor tipuri de deșeuri în vederea introducerii lor în circuitul reciclării, valorificării și eliminării nepoluante.

afis folosit in rural, Suceava

afis folosit in rural, Suceava

Programul include, pe lângă latura informativ-educativă și o componentă practică, aceea de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, oferind prin implicarea colectorului autorizat, Ecorec Recycling, soluții pentru o problemă comunitară încă nerezolvată în totalitate pe plan local: colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

În perioada mai sus amintită, o mașină a Ecorec Recycling va trece prin comunele și satele din județul Suceava staționând cel puțin o zi, populația fiind invitată să predea DEEE-urile pe care le deține personalului specializat. Persoanele care vor preda echipamentele vechi vor fi motivate de organizatori cu un premiu simbolic.

Prin această campanie, ECOTIC își dorește să continue inițiativele de informare, conștientizare și colectare a DEEE desfășurate de-a lungul anilor.

Prin eforturile conjugate depuse de populație și de organizatori, proiectele de acest gen sunt desfășurate din dorința modelării unei atitudini pro-active în direcția protecției mediului și eficientizării utilizării resurselor, organizatorii reamintind faptul că, printr-o colectare separată și corectă a acestor deșeuri, protejăm nu numai mediul, dar și sănătatea umană, dar și faptul că, din reciclarea DEEE rezultă materii prime secundare care vor intra din nou în circuitul economic, prin fabricarea unor noi produse electronice.

Rezultanta directă a tuturor acestor activități este caracterizată prin scăderea considerabilă a efectelor negative aspura mediului și sănătății umane, conservarea resurselor planetei și micșorarea amprentei de dioxid de carbon a noilor produse.

Pentru mai multe detalii:

Ecorec Recycling: Anca Faleș

tel: 0749 062 980

Despre ECOTIC

ECOTIC este o organizație colectivă nonprofit care gestionează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) în numele a peste 380 de producători și importatori afiliați. ECOTIC asigură și supervizează întregul proces de preluare, transport, dezmembrare și reciclare astfel încât, la final, DEEE să nu mai reprezinte un pericol. Peste 42.000 tone DEEE au fost gestionate în sistemul ECOTIC, în cei 7 ani de activitate. Mai multe detalii gasiți pe www.ecotic.ro, dar și pe pagina de Facebook dedicată a Organizației ECOTIC.

Taguri: proiectecotic