„TU RECICLEZI, NOI TE PREMIEM” - campania de educaţie ecologică desfăşurată de Alucro şi ECOTIC BAT

BUCURESTI - 31 ianuarie 2014

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Social, Stiinta / Cercetare

Alucro și ECOTIC BAT lansează campania de educație ecologică „Tu reciclezi, noi te premiem”. Această campanie este desfășurată sub patronajul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și a Inspectoratelor Școlare Județene aferente, în perioada 03 februarie – 30 mai 2014.
Obiectivul acestei campanii îl reprezintă conștientizarea de către tânăra generație a importanței reciclării corecte a deșeurilor, în special a dozelor de aluminiu și a bateriilor portabile uzate, precum și implicarea în colectarea efectivă a acestora. Cadrele didactice se pot înscrie în această campanie până la data de 14 februarie 2014.

„TU RECICLEZI,  NOI TE PREMIEM” - campania de educaţie ecologică desfăşurată de Alucro şi ECOTIC BAT

Campania „Tu reciclezi, noi te premiem” este desfășurată de Alucro și ECOTIC BAT, în perioada 03 februarie – 30 mai 2014 în toate școlile care doresc să se înscrie în acest demers, din orașele București, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Hunedoara, Brașov, Piatra Neamț și Alba Iulia. Data limită în care cadrele didactice pot trimite în atenția organizatorilor formularul aferent înscrierii în campanie este 14 februarie 2014.

Atât Alucro cât și ECOTIC BAT, valorificând experiența în desfășurarea proiectelor eco-educative în instituțiile de învățământ, își unesc forțele pentru a transmite mesajul consolidat în vederea protejării mediului și reutilizării eficiente a resurselor prin reciclarea corectă a dozelor de aluminiu și a deșeurilor de baterii și acumulatori.

Campania include ore de eco-educație susținute la nivelul instituțiilor de învățământ de către profesorii înscriși, pe baza materialelor oferite ca suport de către organizatori, precum și desfășurarea unei competiții de colectare selectivă a dozelor de aluminiu și a bateriilor și acumulatorilor portabili. Competiția este lansată atât la nivelul profesorilor coordonatori înscriși, elevilor instituțiilor de învățământ participante, precum și la nivelul școlilor din orașele participante.

Programul acestei campanii are următoarea structură:

    În perioada 03 - 14 februarie 2014, profesorii coordonatori care doresc să intre în această Campanie trimit către organizatori o solicitare în acest sens;
    În perioada 21 februarie – 30 aprilie 2014, profesorii desfășoara activitățile cuprinse în Campanie
    Urmând ca în perioada 19 – 30 mai 2014, organizatorii să anunțe câștigătorii în Campania „Tu reciclezi, noi te premiem”, colectând în prealabil deșeurile de baterii și acumulatori și dozele de aluminiu.

Organizatorii au convingerea că prin derularea acestui program educațional își vor aduce contribuția la diversificarea procesului educațional în școli și la însușirea de către elevi a cunoștințelor în domeniul protecției mediului și revalorificării resurselor materiale.

Mai multe detalii găsiți pe

http://www.ecotic.ro/proiecte-ecotic/tu_reciclezi_noi_te_premiem

Despre ECOTIC

ECOTIC BAT este o organizație înființată de Asociația ECOTIC, la exprimarea voinței producătorilor EEE afiliați, în vederea îndeplinirii responsabilităților de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili și industriali. ECOTIC BAT utilizează experiența și expertiza organizației ECOTIC pentru a dezvolta o infrastructură de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili. Acest fapt facilitează realizarea țintelor pentru producătorii afiliați și în același timp, asigură derularea operațiunilor de tratare, reciclare și eliminare a acestor deșeuri într-o manieră care să nu afecteze negativ mediul înconjurător și sănătatea oamenilor.ECOTIC BAT a colectat 59 tone DBA în 2013 prin cele peste 1.400 puncte de colectare înființate la nivelul țării, rata anuală fiind de 25%. Mai multe detalii găsiți pe www.ecotic.ro.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ecotic/tu-reciclezi-noi-te-premiem-campania-de-educatie-ecologica-desfasurata-de-alucro-si-ecotic-bat