Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă | Editura Hamangiu

BUCURESTI - 26 aprilie 2012

Comunicat tip General in Administratie Publica, Educatie / Cultura, Juridic

Editura Hamangiu vă propune un prim comentariu al noului Cod civil, realizat în stilul consacrat al Codului Hamangiu, adică o analiză care se bazează, în primul rând, pe ideile şi soluţiile dezvoltate în timp de doctrină şi jurisprudenţă. În completare, mai ales în cazul instituţiilor noi, pentru care nu există încă doctrină şi nici jurisprudenţă naţională, precum şi în cazul acelor instituţii schimbate mult faţă de vechea reglementare, autorii lucrării ne oferă propriile lor comentarii, prin care identifică şi explică posibilele implicaţii şi probleme pe care le-ar putea pune în practică noile reglementări.

Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta

Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta

Ne-am propus ca această lucrare să fie un ghid pentru jurişti, sintetic şi explicit, care trasează „vectori” şi identifică soluţii pentru activitatea practică. Comentariul este realizat de o echipă formată din practicieni ai dreptului: judecători, avocaţi, procurori şi notari publici, unii dintre ei fiind şi cadre universitare la facultăţile de drept.

Cartea, aproape 4000 de pagini în total, este împărţită în trei volume, care urmează succesiunea materiilor din Cod: vol. I - art. 1-952, adică titlul preliminar, materia persoanelor, familia şi bunurile; vol. II - art. 953-1649, moştenirile şi partea generală a obligaţiilor, iar vol. III - art. 1650-2664, contractele, garanţiile, prescripţia extinctivă şi dispoziţiile de drept internaţional privat.

Structura cărţii

Legislaţia incidentă

Sub fiecare articol al codului am identificat şi redat în extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 şi celelalte acte normative anterioare al căror conţinut a fost absorbit în noul Cod civil . Am redat, de asemenea, şi dispoziţiile incidente din legea de punere în aplicare şi am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative în legătură cu textul analizat.

Comentarii şi doctrină

Veţi regăsi la fiecare articol o analiză succintă şi bine sistematizată, un comentariu logic şi unitar, împletit din ideile extrase din doctrină si opiniile autorului. Notele de doctrină şi comentariile autorilor sunt redate împreună, în aceeaşi secţiune, întrucât si unele şi altele oferă explicaţii şi soluţii cu privire la interpretarea şi aplicarea în practică a articolului analizat. În cazul instituţiilor care s-au schimbat substanţial faţă de vechea reglementare sau al instituţiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a făcut numai pe baza doctrinei străine şi a comentariilor autorilor.

Jurisprudenţă

Această secţiune cuprinde în special hotărârile C.E.D.O. şi C.J.U.E., deciziile Curţii Constituţionale şi ale I.C.C.J., date în recursurile în interesul legii, precum şi soluţiile instanţelor judecătoreşti în materiile reglementate de NCC. Bineînţeles, nu s-a conturat încă o practică judiciară în aplicarea NCC. Însă, acolo unde existau soluţii anterioare, care îşi păstrează valabilitatea şi în contextul noii reglementări, le-am inclus în lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute răspunsuri noi, acolo unde acestea există deja.

Cartea se comercializează în librăria online www.hamangiu.ro, în Librăriile Hamangiu (din Alba Iulia, Arad, Bucureşti, Cluj Napoca, Craiova, Iaşi, Sibiu, Slatina, Timişoara), precum şi în librăriile partenere din toată ţara.

Despre Editura Hamangiu

Editura Hamangiu publică numai cărţi cu tematică juridică - adresate profesioniştilor dreptului, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de domeniul juridic - de la cursuri universitare, monografii, dicţionare şi tratate, la sinteze de jurisprudenţă, comentarii practice, culegeri de legislaţie, comentarii şi adnotări ale tuturor codurilor şi legilor importante din România.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/editura-hamangiu/noul-cod-civil-comentarii-doctrin-i-jurispruden-editura-hamangiu