EFMI Business School Romania

EFMI Business School Romania


Descrierea companiei EFMI Business School Romania

EFMI Business School Romania este un institut de cercetare şi formare cu accent unic asupra industriei alimentare tradus prin crearea şi schimbul de cunoştinţe, fiind afiliata EFMI Business School, Olanda. Unicitatea EFMI Business School nu se bazează numai pe accentul său specific asupra industriei alimentare, ci de asemenea, pe calitatea resurselor umane implicate în descoperirea căilor optime spre succes, în experienţa sa vastă pe pieţele mature, în calitatea produselor şi serviciilor sale.

Cu o experienţă de 15 ani pe pieţele internaţionale şi având un statut de elită în Olanda, EFMI Business School îşi propune să creeze şi să facă schimb de cunostinţe, concepte şi preocupări actuale de management în sectorul alimentar. Avantajul competitiv câştigat prin utilizarea resurselor dezvoltate în mod continuu la EFMI ajută întreaga industrie să înţeleagă mai bine tendinţele locale şi internaţionale, ameninţările şi oportunităţile, pentru a optimiza activităţile prin intermediul cunoştinţelor şi pentru a realiza conexiuni prin intermediul evenimentelor special concepute. Înţelegerea acestor fapte cu siguranţă conduce la o formulare mai bună a strategiei. Compania are două preocupări de bază: dezvoltarea de cunoştinţe si schimbul de cunostinţe. Cunoştinţele dezvoltate de către EFMI Business School iau forma unor cercetări generale relevante din punct de vedere al politicilor asupra unor probleme de management ale companiilor din sectorul alimentar. Aceasta se concretizează în:rapoarte de cercetare disponibile companiilor membre, cunostinţe specifice aplicate companiilor Pe lângă cunoştinţele sub forma cercetărilor manageriale, EFMI consideră transferul de cunoştinţe o sarcină importantă. În Olanda, începând cu anul 1999 EFMI organizează sesiuni de formare în domeniul managementului care sunt pe deplin adaptate la nevoia de cunoastere si dezvoltare personală a companiilor membre. Schimbul de cunoştinţe include: educaţie în domeniul management-ului, o retea de management.

Comunicate EFMI Business School Romania (EFMI RESEARCH CENTER S.R.L.):

Vezi toate comunicatele companiei EFMI Business School Romania.