Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” -

Oradea - 3 decembrie 2021

Comunicat tip General in #CSRcovid19

Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor
IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în
anexa nr. 2

Logo eu

Logo eu

                                               

Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”  ELEVEN DIGITS SRL

ELEVEN DIGITS SRL anunță finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” proiect număr Număr RUE 9301 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA) /A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca, M2-9301 / 29.04.2021 .

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii ELEVEN DIGITS SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 261052.70 din care:227002.35 grant acordat34050.35 cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prinProgramul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de ContactPersoană de contact: Adorian Chiorean

Telefon: 0773706001

e-mail: elevendigits20@gmail.com