Certificat energetic și auditori energetici atestați. Cum poți deveni auditor energetic

BUCURESTI - 20 februarie 2017

Comunicat tip General in Industrie

Oricine a vândut sau închiriat o casă sau un apartament în ultimii ani sau este pe cale să o facă cred ca a aflat faptul că are nevoie de un document numit certificat de performanță energetică (certificat energetic).
Acel document este eliberat de specialiști, atestați în condițiile legii, numiți auditori energetic

Certificat energetic și auditori energetici atestați. Cum poți deveni auditor energetic

Cum poți deveni auditor energetic

Auditorul energetic identifică pierderile de energie și recomandă modalitățile prin care se poate ajunge la o utilizare eficientă a energiei, astfel aducând beneficii nu doar beneficiarului auditului, dar și mediului înconjurător. Prin urmare, nu este de mirare faptul că tot mai multe persoane își doresc să devină auditori energetici atestați.

Cadrul legal pentru a deveni auditor energetic atestat este stabilit de Metodologia privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și de Îndrumătorul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente.

Tipuri de auditori energetici

Persoanele fizice care promovează examenul sunt atestate ca auditori energetici pentru clădiri, după cum urmează:

Auditori energetici pentru construcții Aec

Auditori energetici pentru instalații Aei

Auditori energetici pentru construcții și instalații Aeci

Cerințe pentru a deveni auditor energetic

Conform actului normativ, auditori energetici pentru clădiri pot fi nu doar cetățenii români, dar și cetățeni ai altui stat membru al UE sau ai Spațiului Economic European. Pentru a susține examenul de atestare trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

Capacitate deplină de exercițiu

Starea de sănătate fizică și psihică corespunzătoare (dovedită pe baza unui examen de specialitate, printr-o adeverință medicală semnată și parafată în condițiile legii)

Fără antecedente penale

Experiență profesională

Nivelul de pregătire profesională generală, cât și pregătire specifică în domeniul performanței energetice a clădirilor și instalațiilor aferente

Cum dovedești pregătirea profesională

Ai nevoie de diplomă de inginer/arhitect – să fii absolvent al unei instituții de învățămând superior acreditate cu următoarele profiluri/specialități absolvite: construcții civile, industriale și agricole, instalații pentru construcții și alte specialități/profiluri aplicabile în construcții și instalații pentru construcții.

În plus, trebuie să fi studiat minimum un semestru una sau mai multe dintre următoarele: higrotermica construcțiilor, energetica clădirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de caldură și masă, construcții, materiale de construcții, mașini termice, instalații termice, instalații frigorifice, instalații de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalații electrice și automatizări pentru clădiri.

Pregătirea specifică se poate dovedi printr-un certificat de absolvire a unui curs de specialitate de minimum 80 de ore în domeniul performanței energetice a clădirilor și instalațiilor aferente acestora.

Experiența profesională este în funcție de gradul profesional:

Minimum 3 ani pentru atestarea in grad professional II, cu un nivel de pregătire profesională general

Minimum 5 ani pentru atestarea in grad professional I

Pentru a afla când poți susține examenul de atestare, intră pe pagina de internet a autorității competente și a Institutului National de Cercetare - Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC.

Despre Enermed Impex SRL

Firma Enermed Impex SRL își desfășoară activitatea în București și județul Ilfov, precum și in județele Argeș (Pitești), Prahova (Ploiești), Brașov, Giurgiu, Cluj, Timiș (Timișoara), Tulcea și Constanța.

Suntem auditori energetici atestați gradul I.

Serviciile prestate:

certificat energetic;

audit energetic;

termografie în construcții.

Vă invităm să vizitați site-ul firmei, https://www.certificat-rapid.ro.

Despre Enermed Impex SRL

Auditori energetici atestati gradul I. Servicii: certificat energetic, audit energetic; termografie in constructii.
Piata principala: Bucuresti si judetul Ilfov, precum si in judetele Arges (Pitesti), Prahova (Ploiesti), Brasov, Giurgiu, Cluj, Timis (Timisoara), Tulcea si Constanta.