Energie regenerabila pentru Europa

BUCURESTI - 24 martie 2011

Comunicat tip General in Stiinta / Cercetare

Dezvoltarea surselor de energie regenerabile este o prioritate a politicii UE în domeniul energiei.
Un nou proiect european ajută la îndeplinirea obiectivelor UE privind energia regenerabilă, cu costuri totale mai mici

Proiectul “Cost-efficient and sustainable deployment of Renewable Energy Sources (RES) towards the EU 20% target by 2020, and beyond (RES4LESS)” a fost aprobat prin programul Energie Inteligentă Europa şi a început oficial în ianuarie 2011.  

Obiectivul principal al proiectului RES4LESS –“mai multe regenerabile în Europa la un cost mai redus” – constă în elaborarea unei foi de parcurs pentru dezvoltarea eficienta a surselor regenerabile de energie (SRE) în perioada până în 2020 şi 2030. Rezultatul va fi atingerea ţintelor naţionale pentru energia regenerabilă, la un cost mai mic prin intermediul unor mecanisme de cooperare între Statele Membre (SM).

Prin îmbinarea analizei ştiinţifice cu consultarea largă a părţilor interesate, proiectul va livra o metodologie pentru a identifica şi promova dezvoltarea unor “Rute cu Oportunităţi”[1] (RcO) pentru energia regenerabilă, prin diferite forme de cooperare indicate în Directiva nr. 28/2009 a Comisiei Europene. Vor fi abordate problemele reţelelor electrice ce se pot ivi în urma dezvoltării acestor RcO şi ceea ce trebuie făcut atât la nivelul UE cât şi la nivel naţional pentru a declanşa mecanismul cooperării între SM. Rezultate cheie ale proiectului vor fi sintetizate şi integrate într-o foie de parcurs pentru dezvoltarea SRE la orizontul anilor 2010-2020 şi 2020-2030.

Printre obiectivele proiectului se numară şi contribuţia la rapoartele de progres privind Planul Naţional de Acţiune in Domeniul Energiei din Surse Regenerabile şi oferirea de asistenţă tehnică la iniţiativa de acţiune concertată privind surselel regenerabile RES-CA.

RES4LESS înseamnă 2 ani de colaborare, cercetare şi dezvoltare sub coordonarea Centrului de Cercetare în domeniul Energiei din Olanda (ECN). Ceilalţi participanţi în consorţiu sunt: Universitatea tehnica din Danemarca (DTU), IT POWER din Marea Britanie, Enviros din Republica Cehă, Institutul pentru Ecologie Aplicată (Oeko Institute) din Germania, CIEMAT din Spania. Partenerul roman din proiect este Centrul pentru Promovarea Energiei Curate şi Eficiente în România (ENERO).

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să consultaţi site-ul www.res4less.eu. De asemenea, puteţi contacta, responsabilul de proiect din partea ENERO, Cristian Ţânţăreanu (e-mail:office@enero.ro, tel 0216652605).

[1] Rută cu Oportunităţi: Posibil excedent de producţie de energie regenerabilă, care o dată acoperite obiectivele naţionale, poate fi transferat către un alt stat membru.

Despre ASOCIATIA CENTRUL PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI CURATE SI EFICIENTE IN ROMANIA ENERO

Enero este un centru de consultanta si cercetare nonprofit in domeniul energiei, fondat in 1999. ENERO promoveaza cercetarea, inovarea si transferul tehnologic in domeniul producerii si utilizarii eficiente a energiei, al surselor regenerabile si al tehnologiilor curate de producere a energiei.