Eurisko şi ASE lansează primul program de studii imobiliare

BUCURESTI - 24 august 2005

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Eurisko are plăcerea să anunţe lansarea primului program de studii imobiliare din România: „Programul de Masterat Economia Proprietăţilor Imobiliare- Partener Eurisko”.

Eurisko şi ASE lansează primul program de studii imobiliare

Acest masterat este iniţiat în parteneriat de Academia de Studii Economice Bucureşti (ASE), Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune si compania Eurisko, liderul pieţei locale de consultanţă şi intermediere imobiliară, programul propunându-şi să ofere o pregătire specializată în domeniul analizei şi evaluării imobiliare în România.
Piaţa imobiliară românească este una dintre cele mai dinamice din întreg sectorul economic, însă, nu există nici un program autorizat de studii în acest domeniu. „În condiţiile în care peste 200.000 de persoane lucrează în domeniul tranzacţilor imobiliare, conform statisticilor oficiale, am decis să ne implicăm printr-un program de responsabilitate socială în lansarea primului masterat care va forma specialişti în domeniul imobiliar, ” declară Despina Ponomarenco, responsabil marketing & comunicare în cadrul Eurisko.
Compania va dona ASE o serie de cărţi din domeniu, punând bazele primei biblioteci cu tematică imobiliară din România. Totodată, ea se va implica activ în cadrul acestui program, Adrian Nicolescu, managerul departamentului de evaluare al Eurisko urmând să predea cursul de consultanţă imobiliară.
Scopul programului este de a forma specialişti şi manageri de vârf atât pe piaţa imobiliară şi în domeniul finanţării imobiliare cât şi în cadrul departamentelor guvernamentale şi locale ce vizează domeniul imobiliar.
„Dorim să oferim oportunităţi de educaţie pentru cei care urmăresc o carieră în dezvoltarea afacerilor în domeniul finanţării, managementului şi intermedierii imobiliare sau care sunt interesati de consultanţă, cercetare, evaluare şi consiliere în domeniul imobiliar. Între beneficiari putem include departamentele specializate în evaluarea şi analiza propietăţilor imobiliare din bănci comerciale şi instituţii de investiţii, diviziile specializate pe probleme ipotecare din cadrul companiilor de asigurări, fonduri de pensii, etc, ” explică conf.univ. dr.Ion Anghel, directorul de proiect al programului.
Masteratul are trei semestre de cursuri şi proiecte practice şi un semestru de pregătire a proiectului de absolvire. Cursurile vor atinge diverse tematici, cum ar fi: evaluarea, inspecţia, finanţarea şi managementul proprietăţilor imobiliare, analiza investiţiilor imobiliare, conultanţă imobiliară, urbanism, arhitectură, etc. Înscrierea candidaţilor se va face în perioada 14-17 septembrie, la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul ASE, iar dacă numărul celor înscrişi va fi mai mare decât cele 100 de locuri disponibile, se va organiza un examen pe bază de dosar şi interviu, pe data de 21 septembrie.
Mai multe amănunte despre acest program se găsesc la www.masterat-imobiliare.ro, site disponibil începând cu data de 5 septembrie.

Despre Eurisko

Despre Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune: În contextul actual al societăţii informaţionale şi al unei economii bazate pe cunoştinţe, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pregateşte în mod egal, economişti cu o dublă competenţă: contabilă şi informatică. Studiile universitare de licenţă oferă pregatirea de bază prin cunoştinte generale şi de specialitate pentru dobândirea competenţelor şi aptitudinilor privind: organizarea şi conducerea contabilităţii în entităţi economice, instituţii publice, instituţii financiare şi bancare; organizarea şi exercitarea sarcinilor specifice controlului şi auditului intern; elaborarea şi prezentarea situaţiilor/rapoartelor financiare pentru entităţi economice, instituţii publice, instituţii financiare şi bancare; întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare consolidate, etc.

Despre Eurisko: Eurisko este astăzi liderul pieţei de consultanţă imobiliară, fiind singura companie din România care acoperă întreaga ţară. Fondată în 1997, cu un singur departament, compania are în prezent zece departamente specializate: birouri, rezidenţial închirieri, rezidenţial vânzări, terenuri şi investiţii, spaţii industriale şi depozite, spaţii comerciale, dezvoltare regională, management de proiect, evaluare, precum şi marketing şi publicitate, având peste 60 de angajaţi. Printre clienţii Eurisko se numără: Alpha Bank, Avon Cosmetics, Citibank, Connex, lanţul hotelier Continental, Elmec, Ericsson Telecommunications, Generali Group, GSK, ING Bank, Raiffeisen Bank, Ţiriac Holdings, cât şi numeroase ambasade şi consulate.

Despina Ponomarenco
Marketing & Communication Executive