Curs acreditat Expert Achizitii Publice, 16-30 august 2011, Bucuresti

BUCURESTI - 11 august 2011

Comunicat tip General in Afaceri

Euro Best Team va invita sa participati la cursul de Expert Achizitii Publice – acreditat CNFPA, care va avea loc in perioada 16-30 august 2011 la Bucuresti. Cursul se adreseaza atat persoanelor fizice cat si juridice, funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, specialiştilor din sectorul privat încadraţi în compartimente cu atribuţii aferente procesului de planificare şi asigurare a resurselor, persoanelor numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor şi de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentând entitatea publică în procesul de achiziţii, dar si alte persoane interesate de domeniu. Mai multe detalii gasiti pe www.eurobestteam.ro

Perioada desfasurare:  16-17 august 23-24 august 2011

Examenul de certificare are loc in data de 30 august 2011.

LOCATIE: Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti sau la sediul EBT - vezi Contact (in functie de numarul cursantilor).

 

FORMULARUL DE INSCRIERE il puteti completa pe www.eurobestteam.ro

 

PRETUL CURSULUI: Pentru inscrieri pana la data de 12 august 2011, taxa de participare la acest curs este 700 de lei si include toate costurile privind suportul de curs, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA. Dupa aceasta data, taxa de inscriere la acest curs este 1200 de lei. Imediat dupa primirea formularului de inscriere veti primi o factura proforma ce va trebui achitata in maxim 3 zile lucratoare, pentru confirmarea inscrierii. Plata se va face in contul Bancii Transilvania, afisat mai jos sau la sediul nostru. Pentru recunosterea internationala a certificatelor CNFPA eliberate dupa finalizarea cursului este necesara apostilarea (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

LOCURI GRATUITE: 

Pentru grupuri mai mari de cinci persoane, Euro Best Team ofera cadou taxa de participare pentru a sasea persoana.

 

Pentru ce te pregăteşte?

    Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare la autorităţile contractante;Elaborarea strategiei de achiziţii publice;Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;Intocmirea dosarului de licitatie publica;Derularea procedurilor specifice de achizitie publica;Gesionarea contestaţiilor formulate în procedura de atribuire a contractului; Evaluarea ofertelor depuseAtribuirea contractului de achizitie publică;

Obiectivul cursului este de a pregati persoane pentru ocupatia de Expert Achizitii Publice (cod COR 241940). Obtinerea certificarii va da dreptul absolventilor de a practica meseria de Expert Achizitii Publice.

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor - CNFPA.

Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.

Pentru recunosterea internationala a certificatelor CNFPA eliberate dupa finalizarea cursului este necesara apostilarea (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

Cine se poate inscrie?

Programul se adresează atat persoanelor fizice cat si juridice, funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, specialiştilor din sectorul privat încadraţi în compartimente cu atribuţii aferente procesului de planificare şi asigurare a resurselor, persoanelor numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor şi de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentând entitatea publică în procesul de achiziţii, dar si alte persoane interesate de domeniu.

 

 

Metoda de instruire

Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice expertului in domeniul achizitiilor publice.

 

Trainerii cursului

 

Emmanuel Morel

Emmanuel Morel este expert in domeniul achizitiilor publice cu o experienta de 16 ani in domeniu. A sustinut numeroase sesiuni de training atat in tara cat si in strainatate. Emanuel are o vasta experienta nationala si internationala, atat in zona ofertantilor cat si a contractantillor, in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene si a acordat asistenda in domeniul achizitiilor publice in proiecte implementate Franta, Anglia, Romania, Bulgaria, Kosovo. Emmanuel este trainer de 13 ani si a predat numeroase sesiuni de curs in achizitii publice in Franta, Anglia, Egipt iar in Romania preda cursul de experti achizitii publice pentru Ministerul Finantelor, UCVAP, Ministerul Mediului, organisme intermediare si autoritati publice locale. In cadrul Euro Best Team este trainer pentru cursul Expert Achizitii Publice.

 

Ruxanda Bucur

Ruxanda Bucur este expert în domeniul achiziţiilor publice, cu o vastă experienţă de 18 de ani în domeniu şi de 33 de ani în domeniul investiţiilor realizate din fonduri naţionale şi internaţionale. Este trainer şi expert achiziţii publice certificat CNFPA. Ruxanda Bucur a implementat proiecte finanţate din fonduri europene, fonduri naţionale şi locale. În domeniul achiziţiilor publice a realizat şi coordonat achiziţii de servicii, lucrări şi produse atât pentru autorităţi publice locale cât şi pentru agenţi economici care au dobândit calitatea de autorităţi contractante. A participat la numeroase cursuri de perfecţionare atât în ţară cât şi în străinătate şi a fost membru evaluator în multiple comisii de evaluare a ofertelor depuse pentru diverse tipuri de achiziţii. A susţinut numeroase sesiuni de cursuri de formare în domeniul achiziţiilor publice organizate în colaborare cu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti. Experienţa sa include şi coordonarea unităţilor de implementare pentru proiecte finanţate de Uniunea Europeană precum şi activitatea de supervizare lucrări având şi calitatea de diriginte de şantier timp de 10 ani. În cadrul Euro Best Team este trainer pentru cursul Expert Achiziţii Publice.

 

Structura cursului:

Ziua I

09:00 – 10:30 - Prezentarea trainer-ului şi a participanţilor;

                       - Prezentarea modului în care se va desfăşura cursul şi obiectivele ce se doresc a fi atinse;

                       - Prezentare generală a sistemului achiziţiilor publice.

10:30 – 10:45 - Pauză de cafea

10:45 – 12:30 - Legislaţia privind achiziţiile publice (la nivel european şi naţional);

                       - Principii în achiziţii publice (aplicaţie şi exemplificări);

                       - Domeniu de aplicare a legislaţiei achiziţiilor publice.

12:30 – 13:30 - Pauză de masă

13:30 – 14:30 - Proceduri de achiziţii publice.

14:30 – 14:45 - Pauză de cafea

14:45 – 16:30 - Achiziţia directă – modalitate de a achiziţiona produse;

                       - Modalităţi speciale de derulare a achiziţiilor publice.

Ziua II

09:00 – 10:30 - Procesul de achiziţie publică – etapele procesului de achiziţie publică;

                     - Planificarea achiziţiilor publice („gândirea care precede acţiunea”);

                     - Programul anual al achiziţiilor publice.

10:30 – 10:45 - Pauză de cafea

10:45 – 12:30 - Documentaţia de atribuire / de concurs / descriptivă;

                     - Standarde de calitate si Eticheta ecologică.

12:30 – 13:30 - Pauză de masă

13:30 – 14:30 - Derularea procedurilor ; 

                     - Evaluarea ofertelor;

                     - Atribuirea contractului;

14:30 – 14:45 - Pauză de cafea;

14:45 – 16:30 - SEAP – înscriere şi gestionare cont / derularea procedurii

Ziua III

09:00 – 10:30 - Recapitularea aspectelor teoretice parcurse in modulul I de curs;

                     - Elaborarea cerintelor de calificare si selectie

                     - Aplicatie practica in vederea stabilirii cuantumului si proportionalitatii cerintelor de calificare si selectie in raport cu obiectul contractului.

10:30 – 10:45 - Pauză de cafea

10:45 – 12:30 - Masurile de promovare si publicitate a anunturilor si invitatiilor de participare in vederea atribuirii contractelor prin intermediul SEAP;

                     - Modalității speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica;

                     - Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire.

12:30 – 13:30 - Pauză de masă

13:30 – 14:30 - Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire;

                    - Tipuri de proceduri de achiziţii publice, Licitatia Deschisa, Licitatia Restransa, Dialogul competitiv;

                    - Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

                    - Negocierea fără publicarea prealabilă  a unui anunţ de participare;

                    - Concursul de soluţii Derularea unei aplicatii practice (on-line) in vederea derularii procedurii de ofertare si deschidere a ofertelor depuse in vederea atribuierii a unui contract de prestari servicii.

14:30 – 14:45 - Pauză de cafea

14:45 – 16:30 - Atribuirea contractului de achiziţie publică;

                     - Etapele de finalizare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de bunuri/servicii si lucrari. 

Ziua IV

09:00 – 10:30 - Recapitularea elementelor invatate in ziua a III – de curs;

                     - Prezentarea principiilor ce stau la baza fundamentarii unei contestatii impotriva unei decizii a autoritatii contratante in cadrul unui proceduri de atribuire.

10:30 – 10:45 - Pauză de cafea

10:45 – 12:30 - Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica;

                     - Aplicatie practica de analiza a unei documentatii supuse proceduri de contestare in fata CNSC.

12:30 – 13:30 - Pauză de masă

13:30 – 14:30 - Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata CNSC;

                     - Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata Instantelor Judecatoresti Contecios Administrative nationale.

14:30 – 14:45 - Pauză de cafea

14:45 – 16:30 - Masuri de corectie si ajustare a pretului/obiectului si clauzelor specifice in cadrul derularii contractelor de achizitie publica atribuite;Managementul contractului.

Ziua 5 - Examen de certificare

Condiţii de înscriere

Pentru înscriere vă rugăm să completati si sa trimiteti formularul de inscriere de pe site  si veti primi o confirmare de participare de la organizatori precum si alte detalii privind organizarea cursului.

Un original semnat si stampilat (daca este cazul) va fi adus in prima zi de curs. 

SC Euro Best Team SRL

RO95BTRL04101202E64311XX

Banca Transilvania, Agenţia Centrul Civic, Bucureşti.

Persoană de contact: Madalina Nedelcu- 0726.615.538

 http://eurobestteam.blogspot.com/

Despre EURO BEST TEAM SRL

Euro Best Team este o companie infiinţată de consultanţi recunoscuţi în domeniul managementului de proiect, formare profesională, comunicare şi relaţii publice, şi furnizeză servicii de consultanţă privind accesarea fondurilor structurale şi training, organizând următoarele cursuri: Manager de Proiect, Formator de Formatori, Expert achiziţii publice, Manager resurse umane, Manager de mediu, Auditor de mediu, Auditor de calitate, Inspector de muncă, Relaţii publice si comunicare, Publicitate, Reporter radio, Reporter TV. Clienţii şi partenerii firmei sunt companii prestigioase cu capital românesc şi străin precum şi numeroase instituţii de stat. Mai multe informatii gasiţi pe site-ul nostru www.eurobestteam.ro.