Curs autorizat Formator de Formatori

BUCURESTI - 28 aprilie 2009

Comunicat tip General in Afaceri

Euro Best Team organizează în Bucureşti, cursul autorizat Formator de Formatori - Trainer of Trainers în perioada 27 mai – 5 iunie 2009. Cursul, cu o durata de 6 zile, este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene.
După absolvire, participantii vor deveni Formatori certificaţi conform ocupaţiei de Formator din COR.

Pentru ce te pregăteşte?
Formarea şi îmbunătăţirea abilităţilor şi atitudinilor necesare pentru a dezvolta în rândul celor consiliaţi sucesul personal şi profesional;
Acumularea de cunoştinţe teoretice şi instruire practică în ceea ce priveşte comunicarea interactivă;
Utilizarea de tehnici şi procedee de comunicare eficientă;
Capacitatea de a aplica teoriile instruirii diferenţiate;
Inţelegerea şi aplicarea principiilor învăţării active.

Cine se poate înscrie?

Programul se adresează atât formatorilor care şi-au dobândit parţial competenţele pe căi informale, cât şi tuturor persoanelor care doresc să se pregătească pentru această profesie.
Metoda de instruire
Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice formatorului.

Structura cursului:

Cursul este structurat în două module teoretice şi unul practic.

Din programa de curs:

Modul teoretic 1. – Procesul de formare : 27-29 mai 2009

Teorii privind învăţarea, stiluri de învăţare;
Abordări ale formării: pedagogie, andragogie, sinergogie;
Conducerea eficienta, rezolvarea conflictelor
Elaborarea planului de acţiune în cadrul procesului de formare;
Realizarea procesului de instruire, strategii şi metode de formare, designul formării;

Modul teoretic 2. – Managementul programului de formare 3-4 iunie 2009

Marketingul formarii
Proiectarea programelor de formare
Organizarea stagiilor de formare
Raportarea acţiunilor de formare şi sisteme de organizare a programelor de instruire;
Revizuirea programelor de instruire, caracteristici şi funcţii ale evaluării;
Evaluarea programelor de formare.

Modul practic 30 mai - 03 iunie 2009

Aplicaţiile practice vor constitui baza realizării unui proiect individual pe care participanţii îl vor susţine în cadrul examenului final de certificare, în prezenţa reprezentanţilor CNFPA. în data de 5 iunie, la sediul INS. Examenul de absolvire va consta în susţinerea unei probe practice (sustinerea unei sesiuni de formare de 15-20 min), pe baza unui proiect individual elaborat anterior sub coordonarea lectorilor.

Locaţia – cursul se va derula la sediul Institutului Naţional de Statistică, Bd. Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti.

Condiţii de înscriere

Taxa de participare la acest curs este de 1400 RON+TVA şi include costurile privind suportul de curs, pauze de cafea, masa de pranz, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA. Pentru grupuri mai mari de 3 persoane se acordă un discount de 100 RON/persoană.
Notă: Conform OG 129/2000 referitoare la formarea profesională a adulţilor costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce (după caz) din impozitul pe profit sau pe venit al firmei.

Formularul de inscriere poate fi descrcat de pe site-ul Euro Best Team sau solicitat direct organizatorilor la adresa office@eurobestteam.ro.

Pentru înscriere vă rugăm să trimiteţi, până la data de 20 mai 2009, o copie după buletinul/ cartea de identitate, o copie după ultima diploma de studii si formular de înscriere completat, la adresa office@eurobestteam.ro, precum şi o copie după un document care să ateste achitarea taxei de participare, în contul:

SC Euro Best Team SRL
RO95BTRL04101202E64311XX
Banca Transilvania, Agenţia Centrul Civic, Bucureşti.

Despre EURO BEST TEAM SRL

Euro Best Team este o companie infiinţată de consultanţi recunoscuţi în domeniul managementului de proiect, formare profesională, comunicare şi relaţii publice, şi furnizeză servicii de consultanţă privind accesarea fondurilor structurale şi training, organizând următoarele cursuri: Manager de Proiect, Formator de Formatori, Expert achiziţii publice, Manager resurse umane, Manager de mediu, Auditor de mediu, Auditor de calitate, Inspector de muncă, Relaţii publice si comunicare, Publicitate, Reporter radio, Reporter TV. Clienţii şi partenerii firmei sunt companii prestigioase cu capital românesc şi străin precum şi numeroase instituţii de stat. Mai multe informatii gasiţi pe site-ul nostru www.eurobestteam.ro.

Persoană de contact: Elena Farcaş, mobil:0722696843
office@eurobestteam.ro