Curs - ”Managementul Fondurilor Structurale”

Locul desfasurarii: Colegiului National „Gheorghe Lazar”

Organizator: GETJM FORMARE SI DEZVOLTARE

Curs - ”Managementul Fondurilor Structurale”

GETJM FORMARE SI DEZVOLTARE are deosebita placere a va anunta lansarea unei noi sesiuni de inscriere pentru cursul Managementul Fondurilor Structurale care va avea loc la Bucuresti incepand cu data de 27 Aprilie 2009.

Cursul se adreseaza: managerilor din diferite companii nationale si multinationale implicati in conducerea proiectelor companiilor, care coordoneaza echipe, membrilor in diferite echipe de proiect, institutiilor publice locale si centrale(Legea nr. 339/03.12.2007, art.5), IMM-urilor, oricarei persoane care prin natura slujbei este implicata in elaborarea sau implementarea de proiecte, oricarei persoane interesate de domeniul managementului de proiect, al finantarilor europene, in special al Fondurilor Structurale.

(Important : costul cursului, autorizat CNFPA, se deduce integral din impozitul pe profit / venit conform art. 34 din Ordonanta nr. 129/2000 republicat).
- Societtile comerciale, companiile i societtile nationale, unittile cooperatiste, regiile autonome i alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesional a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dup caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

Atragerea si gestionarea Fondurile Uniunii Europene pentru Romania in perioada 2007-2013 constituie o provocare majora pentru toate grupurile-tinta ale societatii romanesti, atat datorita dimensiunii acestor fonduri, cat si a cerintelor stricte si complexe pentru utilizarea lor.

AGENDA CURS

1. Cadrul financiar preliminar 2007- 2013
Fondurile Structurale 2007- 2013
Care sunt instrumentele structurale
Principiile esentiale ale Fondurilor Structurale
Fondul Social European- FSE
Programul Operational Regional (POR),
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU),
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)
Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP):
• programe sectoriale (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
• programul transversal
• programul Jean Monet

2. Introducere in documente
Planul National de Dezvoltare
Cadrul Strategic National de Referinta
Programe Operationale
Programe Complement

3. Mecanismul institutional si sistemele de implementare
Autoritati de Management
Organisme Intermediare
Autoritati de Plata si Certificare
Comitete de monitorizare

4. Metodologia PCM
Abordarea prin cadrul logic
Matricea cadrul logic
Planul de actiune si planul de resurse ale proiecului

5. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiect

6. Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala. Proiect

7. Modele de bune practici.

Perioada: 27 aprilie – 11 iunie 2009

Durata: 90 ore

Zile de training: luni, marti, miercuri

Trainingul va fi asigurat de traineri acreditati de Ministerul Educatiei

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Copie după buletin, copie după ultima diplomă de studii, fişa de înscriere completată şi taxa de participare achitată.
Inscrierile se fac în ordinea primirii fişelor până la completarea locurilor.

Participantii la curs vor susţine un examen de absolvire şi vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE în conformitate cu ocupaţia de Management / Managementul Fondurilor Structurale cu competente in accesarea fondurilor europene si se adreseaza functionarilor publici ,managerilor ,dar si directorilor de departamente sau institutii, recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA).

Taxa de participare la curs este de 2.500 RON (TVA inclus).
Aceasta taxa de participare include: materialele de curs (suport de curs, fise de lucru, anexe), pauza de cafea.
Cursurile se vor desfasura in cadrul Colegiului National „Gheorghe Lazar” – Bucuresti
Se acorda reducere 5% pentru cel putin 3 persoane participante din cadrul aceleiasi companii.


Daniel Stoica

Despre EURO FORMATOR SRL

EURO FORMATOR este o societate de formare profesionala, din Judetul Ialomita, inregistrata conform legislatiei in vigoare cu privire la Formarea Profesionala a Adultilor care doreste sa devina un reper profesional de nivel european ce va dezvolta si va gestiona competent resursele disponibile in vederea sustinerii si dezvoltarii intense si armonioase a regiunilor. EURO FORMATOR are in portofoliul sau urmatoarele tipuri de cursuri: Initiere si perfectionare: Managementul Proiectelor, Managementul Resurselor Umane, Managementul Fondurilor Structurae – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (MFS – POS DRU), Managementul Fondurilor Structurare – Programul Operational Regional (MFS - POR). Specializare Grafician calculator (cod COR 411302) Manager de Proiect (cod COR 241919) Calificare: Lucrator in structuri pentru constructii (cod COR 7122.1.3.), Lucrator finisor in constructii (cod COR 7132.1.1), Lucrator instalator pentru constructii (cod COR 7136.1.1), Confectioner – asamblor articole din textile (cod COR 8286.1.2)

Participare: Intrare libera