Centrul Euromedic Fundeni Bucuresti efectuează gratuit investigaţii PET/CT pentru anumite categorii de pacienţi oncologici

BUCURESTI - 27 aprilie 2010

Comunicat tip General in Sanatate

Va informam ca s-a aprobat decontarea examinarii PET/CT in cadrul sistemului asigurarilor sociale de Sanatate în Subprogramul de Monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice din Programul Naţional de Oncologie.

Centrul Euromedic Fundeni Bucuresti efectuează gratuit investigaţii PET/CT pentru anumite categorii de pacienţi oncologici

Centrul de Diagnostic şi Tratament Euromedic Fundeni Bucureşti, primul centru PET/CT din Romania, vă informează că, urmare a semnării contractului pentru 2010 cu Casa de Asigurări de Sănătate, efectuează gratuit investigaţii PET/CT pentru anumite categorii de pacienţi oncologici.
Decontarea investigaţiilor PET/CT de către Casele de Asigurări de Sănătate se efectuează prin Subprogramul “Monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice” din cadrul Programului Naţional de Oncologie, cu aprobarea Comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Lista afecţiunilor care beneficiază de decontarea investigaţiilor PET/CT in sistemul asigurărilor sociale de sănătate este următoarea:
•Neoplazii ale capului şi gâtului cu excepţia tumorilor cerebrale şi tiroidiene (carcinom scuamos metastatic la nivel cervical, carcinom nazofaringian cu determinări ganglionare N2,N3; adenopatii cervicale metastatice de nivel 4, evaluarea pacienţilor după intervenţii chirurgicale radicale în zona gâtului);
•Cancerul pulmonar (stadiul II-III cu posibilă indicaţie chirurgicală, nodul solitar cu potenţial malign important, nu mai mic de 8 mm, unde s-au epuizat alte mijloace de diagnostic, precum şi în evaluarea evoluţiei metastazelor pulmonare tratate cu medicamente oncologice specifice aprobate de Comisiile de experţi CNAS);
•Cancerul colorectal metastatic cu indicaţie chirurgicală;
•Cancerul mamar şi col uterin tratate cu medicamente oncologice specifice aprobate de Comisiile de experţi CNAS;
•Limfoame (în vederea evaluării terapiei cu molecule aprobate de Comisiile de experţi CNAS în limfoamele Hodgkin şi non-Hodgkin cu dimensiuni mari ale masei tumorale, agresive şi/sau recidivante);
•Indicaţii pediatrice: limfoame, sarcoame şi tumori de părţi moi, neuroblastom.
Circuitul documentelor conform actelor normative in vigoare:

Documentul principal îl reprezintă referatul medical, completat de medicul curant – oncolog sau hematolog (după caz), avizat de coordonatorul de program oncologic.

In vederea aprobării decontării investigaţiilor PET/CT in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pacienţii trebuie să depună la casele de asigurări de sănătate locale, OPSNAJ si/sau CASMTCT câte un dosar care să conţină următoarele:
•Copia actului de identitate;
•Consimţământul pacientului;
•Referatul de justificare parafat şi semnat de medicul oncolog curant (hematolog) şi validat de medicul coordonator de program;
•Rezultatul investigaţiilor care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii;
•Rezultatul examinării anterioare PET/CT, dacă este cazul.

Dosarele se depun la Casele de Asigurări de Sănătate judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, OPSNAJ şi/sau a Transporturilor care le transmit pe fax, e-mail sau poştă la CNAS cu adresă de înaintare, având numărul de înregistrare al casei de asigurări de sănătate respective;

Conform actelor normative in vigoare, întreaga responsabilitate pentru dosarele incomplete revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii, ele fiind respinse de drept;

Comisia de experţi a CNAS analizează în sesiuni ordinare sau extraordinare lunare dosarele depuse şi emite decizii de aprobare / respingere a efectuării investigaţiei;

Decizia este comunicată pacientului în format electronic (fax sau email) la adresele de contact din referat, precum şi CAS în original.

Impreună cu documentele enumerate mai sus şi cu Decizia de aprobare a Comisiei de experţi CNAS, pacientul se programează la furnizor şi efectuează examinarea.

Rezultatul investigaţiei va fi dus de către pacient atât in original cât şi in copie la medicul oncolog/hematolog curant.

De mentionat este faptul ca in faza premergatoare investigatiei PET/CT propriu-zise pacientului ii este administrata o substanta de urmarire, mai precis glucoza radioactiva numita FDG (18fluor dezoxiglucoză), intr-o cantitate foarte mica, prin injectare intravenoasa. Acest marker îşi pierde foarte rapid radioactivitatea, în două până la trei ore. În urma administrării pe cale venoasă de FDG, necesară pentru efectuarea examenului PET/CT, nu au fost semnalate niciodată reacţii nedorite. Această glucoză radioactivă este necesar să fie administrată pacientului, deoarece ţesuturile active din punct de vedere metabolic sau cele cu rata de multiplicare anormal crescută (tumorile) consumă zahărul radioactiv în cantitate foarte crescută faţă de celelalte organe şi astfel, pot fi evidenţiate zonele care prezintă risc sau sunt deja canceroase. Având în vedere caracteristicile substanţei de urmărire (FDG) şi faptul că aceasta se descompune într-un timp foarte scurt de la momentul livrării de către firma producătoare, ea fiind transportată pe cale aeriană pentru fiecare zi de investigaţie, este esenţial să se respecte cu stricteţe programările.

Investigaţia PET/CT se poate efectua numai în anumite etape ale evoluţiei bolii:
•Nu mai devreme de 6 săptămâni după radioterapie sau 4 săptămâni după chimioterapie injectabilă;
•Pacienţii diabetici trebuiesc să fie într-o perioadă de echilibru metabolic;
•Examinarea este contraindicată la gravide;
•Prudenţă la pacienţii cunoscuţi cu alergii medicamentoase sau la substanţe de contrast iodate;
•Nu se recomandă pacienţilor care suferă de claustrofobie sau care nu sunt complianţi la manevrele şi timpii obligatorii incluşi în standardul procedurii;
•Este de evitat dacă rezultatul nu aduce informaţii importante în managementul pacientului.

Pentru informaţii suplimentare puteti consulta site-ul www.euromedic.ro, precum şi site-ul www.petctromania.ro. Pe aceste site-uri se regăsesc, de asemenea, documentele necesare susţinerii investigaţiei PET/CT, care pot fi descărcate direct in format word.

Echipa Euromedic

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/euromedic-romania-centrul-de-diagnostic-si-tratament-fundeni/centrul-euromedic-fundeni-bucuresti-efectueaza-gratuit-investigatii-petct-pentru-anumite-categorii-de-pacienti-oncologici