ASE Bucuresti va invita la PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE

Constanta - 6 iunie 2012

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, actualizată la data de 11/07/2010, privind Statutul funcţionarilor publici, art.57 pct(7) si art.66 litera a), pentru participarea la concursuri de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, sau pentru promovare într-o funcţie publică, candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, condiție obligatorie, începând cu 1 ianuarie 2015.

ASE Bucuresti va invita la PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

vă invită să participați la PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR PUBLICE

Perioada:  21-24 iunie  2012

Locația: centrul de conferințe, COMANDOR, Mamaia, județul Constanța

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT, cuprinde 10 ore de prelegeri și 10 ore de lucrări aplicative în domeniile:

1. Management strategic2. Politici publice3. Analiza organizaţională4. Fundamentele managementului organizaţiilor5. Managementul resurselor umane în instituţiile publice româneşti

Corpul profesoral de specialitate, atât pentru susținerea prelegerilor, cât și pentru lucrările aplicative, este asigurat de Academia de Studii EconomiceProf. univ. dr. Ion VERBONCUProf. univ. dr. Marius PROFIROIU

Se asigură mapă de lucru şi suport de curs, in format electronic                         

Înscrierile se fac în baza fișei de înscriere solicitată la tel: 031 428 37 35 —Bucureşti, 0234 313 320 —Oneşti, office@eag.ro. La solicitarea fișei de înscriere, coordonatorul programului va oferi detalii privind constituirea dosarului de înscriere și obligativitatea încheierii contractului de școlarizare;Termene de înscriere:  cu 10 (zece) zile înainte de începerea cursului, termen necesar pentru analiza, aprobare și prelucrarea dosarului de înscriere;Plata pentru participarea la cursurile postuniversitare se face anticipat, odată cu depunerea fișei de înscriere; Eliberarea certificatelor de atestare a competențelor profesionale și suplimentelor descriptive, sunt asigurate de către Academia de Studii Economice București, în baza evaluării care va avea loc la încheierea perioadei de derulare a cursului, în baza dosarului depus și aprobat și a calificativelor obținute;

Director eveniment - Nadina COJOCARU: 0753.025.978Coodornator - Loredana ILIE: 0753.025.982

Cursurile sunt organizate în cadrul programelor de perfecționare EXPERT AUDIT GROUP, de către S.C. Expert Aktiv Group S.R.L., în baza parteneriatului cu Academia de Studii Economice București, nr. 358/30.03.2012.

Despre EXPERT AUDIT GROUP

S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este o companie privată, cu tradiție în domeniul trainingului, al formării și perfecționării profesionale, furnizor autorizat al cărui scop este oferirea de servicii complete în instruire.