ASE vă invită la cursul posuniversitar Investiţii şi Achiziţii Publice, 28-31 martie 2013, Sinaia

Sinaia - 14 februarie 2013

Comunicat tip General in Administratie Publica

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

În parteneriat cu EXPERT AKTIV GROUP S.R.L., vă invită să participaţi la evenimentul adresat celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul companiilor, organizaţiilor private şi instituţiilor publice sau celor care vor să exercite o funcţie publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, actualizată la data de 11/07/2010, privind Statutul funcţionarilor publici.

ASE vă invită la cursul posuniversitar Investiţii şi Achiziţii Publice, 28-31 martie 2013, Sinaia

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

Perioada: 28 – 31 martie 2013 

Locaţia: centrul de conferinţe, RINA SINAIA 

SINAIA, judeţul Prahova

PROGRAMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, cuprinde 10 ore de prelegeri şi 10 ore de lucrări aplicative în domeniile:

1. Documentaţia necesară realizării unei investiţii publice- Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate.- Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate. - Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii 

2. Finanţarea invesţiilor publice.

3. Investiţii ale administraţiei publice centrale şi locale. 4. Actualizarea valorii obiectivelor de investiţii.

5. Principiile şi cadrul general pentru atribuirea contractului de Achiziţie Publică.

6. Proceduri pentru atribuirea contractului de Achiziţie Publică.

7. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei (DEPO). Elaborarea, prezentarea şi evaluarea ofertei.

8. Încheierea, îndeplinirea şi finalizarea contractului de Achiziţie Publică. Căi de atac.

Corpul profesoral de specialitate, atât pentru susţinerea prelegerilor, cât şi pentru lucrările aplicative,este asigurat de Academia de Studii Economice:

Conf. univ. dr. Răzvan Cătălin DOBREA 

Lect. dr. Cezar Simion MELINTE 

Specialişti din cadrul ANRMAP

Se asigură mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.               

Înscrierile se fac în baza fişei de înscriere solicitată la tel: 031 428 37 35, 0234 313 320 şi office@eag.ro. La solicitarea fişei de înscriere, coordonatorul programului va oferi detalii privind constituirea dosarului de înscriere şi obligativitatea încheierii contractului de şcolarizare;

Termen de înscriere20 MARTIE 2013, termen necesar pentru analiza, aprobarea şi prelucrarea dosarului de înscriere;

Plata pentru participarea la cursurile postuniversitare se face anticipat, odată cu depunerea fişei de înscriere; 

Eliberarea certificatelor de atestare a competenţelor profesionale sunt asigurate de către Academia de Studii Economice Bucureşti, în baza evaluării care va avea loc la încheierea perioadei de derulare a cursului, în baza dosarului depus şi aprobat şi a calificativelor obţinute.Cursurile sunt organizate în cadrul programelor de perfecţionare, marca EXPERT AUDIT GROUP, de către Expert Aktiv Group S.R.L., în baza parteneriatului cu Academia de Studii Economice Bucureşti, nr. 33/17.01.2013.

Director eveniment - Nadina COJOCARU: 0753.025.978

Inscrieri, informaţii şi coordonare eveniment - Loredana ILIE: 0753.025.982

Despre EXPERT AUDIT GROUP

S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este o companie privată, cu tradiție în domeniul trainingului, al formării și perfecționării profesionale, furnizor autorizat al cărui scop este oferirea de servicii complete în instruire.