ȘCOALA DE IARNĂ - EXPERT ACHIZIŢII ȘI INVESTIŢII PUBLICE

Locul desfasurarii: HOTEL RINA VISTA

Organizator: EXPERT AUDIT GROUP

ȘCOALA DE IARNĂ - EXPERT ACHIZIŢII ȘI INVESTIŢII PUBLICE

curs de specializare certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

09-12 februarie  2012, POIANA BRAŞOV – COMPLEX RINAHOTELS  ***

NOU !!!  LEGEA NR. 279/2011

privind modificarea şi completarea OUG Nr. 34/2006 - atribuirea contractelor de achiziţie publică, de concesiune ucrări publice şi de concesiune de servicii.

        Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie

        Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 553/2011pentru interpretarea art. 243 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

SUNT  INVITAŢI :

 

*     Corneliu BURADA – Director General  Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

*     Viorel Pârvu - Consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice - Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

*     Szabo BARNA – Specialist, practician în achiziţii publice;

PROGRAM AUTORIZAT DE CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULTILOR- C.N.F.P.A.!

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia „EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE” Cod COR 214946 , însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Participarea la curs , se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, 0234 313 320 sau email office@eag.ro.

 Termen de înscriere: 03 FEBRUARIE  2012.

 Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la numerele de telefon menţionate sau vizitaţi pagina www.eag.ro.

Director eveniment: ELENA MANOLE, tel: 0753 025 996.

Despre EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.

S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este o companie privată, cu tradiție în domeniul trainingului, al formării și perfecționării profesionale, furnizor autorizat al cărui scop este oferirea de servicii complete în instruire.

Confirmare pana la data: 9 februarie 2012

Participare: Taxa de participare

Sponsori eveniment: