Control intern şi control financiar preventiv. Workshop – procedee şi tehnici de control financiar

Poiana Brasov - 16 ianuarie 2013

Comunicat tip General in Administratie Publica

EAG furnizor autorizat A.N.C. (C.N.F.P.A.) înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor, organizează curs de perfecţionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Control intern şi control financiar preventiv. Workshop – procedee şi tehnici de control financiar

LOCAŢIE: POIANA BRAŞOV – HOTEL RINA VISTA

PERIOADA: 07-10 FEBRUARIE 2013

LECTORI: Specialişti în control şi audit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 

PROGRAMĂ:

CONTROL INTERN 

Metodologia implementării Sistemului de Control Managerial – model practic de aplicare.

Elaboararea Programului de implementare a Sistemului de Control Managerial.

Aplicarea Standardului de Control Intern nr.1 – Etică. Integritate. Elaborarea Codului de Conduită Etică.

Elaborarea fişelor de post, matrice responsabilitati, grafice de circulaţie documente – metodologie şi exemple (aplicarea Standardului de Control Intern nr.2).

Definirea obiectivelor organizaţiei astfel încât să corespundă pachetului de cerinţe SMART – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.7).

Aplicarea standardului nr.10 - Monitorizarea performanţelor – metodologie si exemplu practic de stabilire a indicatorilor.

Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.11).

Elaborarea procedurilor scrise (aplicarea Standardului de Control Intern nr.17).

Aplicarea standardului nr.18 –Segregarea atribuţiilor. Exemplu.

Evaluarea stadiului de implementare a SCM, respectiv: întocmirea Chestionarului de autoevaluare; elaborarea Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării; modul de completare a

Raportului anual privind SCM.

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Procedee şi tehnici de control financiar. Controlul financiar preventiv.

Organizarea controlului financiar preventiv.

Conţinutul controlului financiar preventiv.

Procedura de control financiar preventiv propriu. Exemplu practic.

Norme proprii privind exercitarea controlului financiar preventiv.

Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv. Exemple de operaţiuni.Operaţiuni privind gestiunea creditelor şi gestiunea fondurilor.

Controlul preventiv al operaţiunilor.

Exemple de liste de verificare aferente operaţiunilor supuse CFPP.

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia  „CONTROLOR  FINANCIAR” Cod COR 121121, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Se asigură mapă de lucru şi suport de curs!

ÎNSCRIERILE se fac în baza formularului de participare solicitat la tel: 031 428 37 35, 0234-313 320 -  office@eag.ro

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 01 FEBRUARIE 2013

COORDONATOR CURS: ALINA VASILACHE: 0753-025995

Despre EXPERT AUDIT GROUP

S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este o companie privată, cu tradiție în domeniul trainingului, al formării și perfecționării profesionale, furnizor autorizat al cărui scop este oferirea de servicii complete în instruire.