Curs Autorizat A.N.C. - Dispecer centru de alarmă, 21-24 martie 2013, Poiana Brasov

Poiana Brasov - 22 februarie 2013

Comunicat tip General in Administratie Publica

EAG furnizor autorizat A.N.C. (C.N.F.P.A.) înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor, organizează curs de specializare certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale

Dispecer centru de alarmă. Workshop – Identificarea riscurilor specifice activităţii

LOCAŢIE: POIANA BRAȘOV - Complex RINA HOTELS

PERIOADA: 21 - 24 MARTIE 2013

LECTOR: Col. M.A.I.(r) Virgil SPORIŞ, specialist pe probleme de apărare şi siguranţă publică, situaţii de urgenţă şi evaluarea nivelului de securitate al sistemelor de muncă.

TEMATICA ABORDATĂ:

1.Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. Identificarea riscurilor specifice activităţii de dispecer centru de alarmă.Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.Respectarea procedurilor de urgenţă şi evacuare.

2.Aplicarea normelor de protecţie a mediului.Respectarea normelor de protecţie a mediului. Cadrul legislativ si de protecţie a mediului.Acţionarea pentru diminuarea riscurilor de mediu. Conservarea calităţii factorilor de mediu.Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii. Manipularea si gestiunea deşeurilor. Raportarea pericolelor identificate la obiectiv.

3.Menţinerea unor relaţii de muncă eficace. Prevenirea declanşării conflictelor în cadrul colectivului.Asigurarea satisfacţiei beneficiarului.Colaborarea cu organele abilitate. Managementul situaţiilor de criză. 

4.Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor de monitorizare.Cadrul legislativ naţional. Reglementarea domeniului sistemelor de securitate antiefracţie în Legea 333/2003, Legea 40/2010 şi HG 301/2012. Cerinţele standardelor europene specifice.Urmărirea modului de funcţionare a echipamentelor. Noţiuni despre sistemele de securitate electronică. Sisteme de transmisie a alarmelor, Centrul de Monitorizare şi Recepţie a Alarmelor. Realizarea reglajelor fine. Solicitarea intervenţiei tehnice specializate.

5.Identificarea situaţiilor în cazul în care sunt necesare intervenţiile la obiectivul monitorizat.Recepţionarea informaţiilor primite în dispecer.Analizarea informaţiilor. Modul în care se decide asupra tipului intervenţiei.

6.Coordonarea acţiunii echipajelor mobile. Identificarea poziţiei echipelor mobile în teren.Direcţionarea echipelor mobile în teren.Informarea echipelor mobile privind situaţia din obiectiv.

7.Întocmirea rapoartelor de către dispecerul centrului de alarmă.Înregistrarea evenimentelor din tura respectivă.Raportarea modului de soluţionare.Înregistrarea solicitărilor suplimentare ale beneficiarului.

8.Studii de caz.

Tematica va fi susţinută pe tot parcursul desfăşurării cursului de aplicaţii practice şi modele specifice.

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia „DISPECER CENTRU DE ALARMĂ” Cod COR 541408, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. 

Se asigură mapă de lucru şi suport de curs!

ÎNSCRIERILE se fac în baza formularului de participare solicitat la tel: 031 428 37 35, 0234-313 320 -  office@eag.ro

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 15 MARTIE 2013

COORDONATOR CURS: FLORINELA CRETU - 0753-025980

Despre EXPERT AUDIT GROUP

S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este o companie privată, cu tradiție în domeniul trainingului, al formării și perfecționării profesionale, furnizor autorizat al cărui scop este oferirea de servicii complete în instruire.