Curs Autorizat A,N.C. Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 14-17 martie 2013, Sinaia

Sinaia - 18 februarie 2013

Comunicat tip General in Administratie Publica

EAG furnizor autorizat A.N.C. (C.N.F.P.A.) înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor organizează curs de perfecţionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Workshop – aplicaţii practice privind întocmirea de documente, evidenţe şi raportări specifice

LOCAŢIE: POIANA BRAȘOV – Complex RINA HOTELS

PERIOADA: 14 - 17 MARTIE 2013

Lector: Col. M.A.I.(r) Virgil SPORIŞ, Specialist pe probleme de organizare, situaţii de urgenţă şi evaluarea nivelului de securitate al sistemelor de muncă.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale. 

TEMATICA ABORDATĂ:• Cadrul legislativ referitor la securitatea şi sănătatea în muncă (SSM). • Pricipalele acte normative - Legea 319/2006; HG nr.1425/2006; HG 355/2007; HG 955/2010; Legea 51/2012.• Norme de securitate şi sănătate în muncă/principii fundamentale în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă.• Noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor.• Noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător unităţii.• Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie. Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă. • Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.• Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. • Evaluarea riscurilor profesionale.• Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă.• Acordarea primului ajutor/informarea, consultarea, instruirea şi participarea lucrătorilor în acest proces.• Semnalizarea de securitate şi sanatate în muncă. • Acţiuni în caz de urgenţă.• Măsuri de protecţie în diferite domenii de activitate/echipamentul de protecţie.• Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.• Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.• Evidenţe si raportări specifice.• Aplicaţii practice.

Cursul are un pronunţat caracter interactiv şi practic, fiind axat pe optimizarea cunostinţelor, formarea si dezvoltarea abilitatilor necesare acestei ocupaţii.

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a cursului de perfecţionare pentru ocupaţia “INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”Cod COR 325723, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii în învăţământul liceal filieră teoretică în profil real sau filieră tehnologică în profil tehnic. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Se asigură mapă de lucru şi suport de curs!

ÎNSCRIERILE se fac în baza formularului de participare solicitat la tel: 031 428 37 35, 0234-313 320 - office@eag.ro

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08 MARTIE 2013 

COORDONATOR CURS: ANDREI NECHITA: 0753-025984

Despre EXPERT AUDIT GROUP

S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este o companie privată, cu tradiție în domeniul trainingului, al formării și perfecționării profesionale, furnizor autorizat al cărui scop este oferirea de servicii complete în instruire.