Curs C.N.F.P.A. - Manager securitate - 28 IUNIE-01 IULIE 2012 - Mamaia

Constanta - 7 iunie 2012

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

EAG furnizor autorizat C.N.F.P.A. înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor, organizează curs de perfecţionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

LOCAŢIE: MAMAIA – Complex COMANDOR  PERIOADA: 28 IUNIE-01 IULIE 2012

LECTOR: Col. M.A.I.(r) Virgil SPORIŞ, Specialist pe probleme de organizare, situaţii de urgenţă şi evaluarea nivelului de securitate al sistemelor de muncă

ATENŢIE! Societăţile de protecţie şi pază nu îşi mai pot desfăşura activitatea dacă nu fac dovada desemnării unei persoane în funcţia de Manager de securitate – Hotarârea nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – art.25, alin.2, lit.d.

TEMATICĂ (fără a se limita la aceasta):1.Modul de întocmire a planului de intervenţie din perspectiva Procedurii nr.90874/02.05.2012.

2.Reglementări şi măsuri de protecţie adoptate la nivelul entităţilor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalaţiilor şi în cadrul activităţilor în care acestea sunt gestionate.

3.Ansamblul procedurilor de protecţie care se aplică persoanelor ce urmează a deţine, a avea acces  şi a lucra cu informaţii clasificate.

4.Ansamblul procedurilor, cerinţelor şi a măsurilor privind gestionarea şi controlul documentelor clasificate.

5.Sistemul de norme şi măsuri care reglementează protecţia informaţiilor clasificate în cadrul activităţilor contractuale cu agenţi economici şi instituţii publice.

6.Principii de bază şi cerinţele minime de securitate în domeniul protecţiei Sistemelor Informatice şi de Comunicaţii.

7.Legislaţia internă şi europeană aplicabilă securităţii informaţiilor.

8.Metode, mijloace şi instrumente de monitorizare a securităţii internaţionale.

9.Instruirea unitară a întregului personal pentru asigurarea securităţii în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi procedurilor interne ale entităţii.Cursul urmăreşte dobândirea următoarelor competenţe:

Unităţi de competenţă generale • Organizarea sistemului de management al securităţii

• Verificarea conformităţii cu prevederile din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă

• Urmărirea conformităţii cu prevederile din domeniul apărării împotriva incendiilor şi de protecţie a mediului

• Dezvoltarea profesională de securitateUnităţi de competenţă specifice

• Organizarea securităţii fizice

• Organizarea securităţii personalului

• Asigurarea securităţii documentelor

• Stabilirea securităţii industriale

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia  „MANAGER  SECURITATE” Cod COR 121306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Se asigură mapă de lucru şi suport de curs!

ÎNSCRIERILE se fac în baza formularului de participare solicitat la tel: 031 428 37 35 – Bucureşti, 0234-313 320 – Oneşti, office@eag.ro.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 22 IUNIE 2012

COORDONATOR CURS: OLIVIA LIHU  : 0753-025983

Despre EXPERT AUDIT GROUP

S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este o companie privată, cu tradiție în domeniul trainingului, al formării și perfecționării profesionale, furnizor autorizat al cărui scop este oferirea de servicii complete în instruire.