Forum - nereguli, fraude, zone de risc, litigii în achiziţii publice. jurisprudenţa naţională şi europeană în materia achiziţiilor publice

BUCURESTI - 16 august 2012

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Revista de Achiziţii Publice, organizează frecvent seminarii tematice, în dorinţa de a fi alături de operatorii economici, de toate instituţiile şi departamentele care doresc prin acţiunile lor, îndeplinirea unor obiective cu corectitudine, evitarea unor greşeli, a unor acţiuni sau omisiuni, în legătură cu gestionarea materiei achiziţiilor publice.

Forum - nereguli, fraude, zone de risc, litigii în achiziţii publice. jurisprudenţa naţională şi europeană în materia achiziţiilor publice

REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE VĂ INVITĂ SĂ PARTCIPAȚI LA

FORUMUL pe tema:

NEREGULI, FRAUDE, ZONE DE RISC, LITIGII ÎN ACHIZIŢII PUBLICE. JURISPRUDENŢA NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ  ÎN MATERIA ACHIZIŢIILOR PUBLICE

05 septembrie 2012, Bucureşti • Centrul de conferinţe

 - Hotel Intercontinental

Sunt invitaţi:

Horia Georgescu - Președinte Agenţia Naţională de Integritate (ANI);Varujan Vosganian - Senator, Președinte Comisia Economică;Reprezentați ai Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP);Liviu Dominic Dumitru - Director General Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP); Florentina Drăgan - Președinte Complet Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC);Teodor Dulceață - Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF);Nicolaie Moroianu - Consiliul Concurenței;Florin Irimia - Avocat, specialist litigii în achiziții publice;Călin Alexe - Avocat, specialist litigii în achiziții publice;Ecaterina Milica Dobrotă - Specialist în verificarea achzițiilor publice;Emilian Traistă - Independent Consulting Engineer;Szabo Barna - Specialist, pratician în achiziții publice.

Din tematica abordărilor vă propunem:

1. Tipuri de nereguli şi tratamentul lor în materia achiziţiilor publice

2. Indicatorii de fraudă pentru contracte şi achiziţii publice

- Corupţie —mită şi comisioanele ilegale;

- Licitaţii fraudate; Licitaţii dezechilibrate; Specificaţii falsificate/Scurgere de informaţii privind licitaţia; Manipularea ofertelor;

- Achiziţie unică nejustificată; Divizarea contractelor; Amestecarea contractelor(decontari multiple);

- Decontare greşită a costurilor; Tarifare defectuoasă;

- Nerespectarea prevederilor contractuale; Substituirea produselor/Facturi false, emise în duplicat sau inflaţie de facturi;

- Firme fantomă;

3. Zone de risc in achiziţiile publice

-   Existenţa conflictului de interese/ Conflict de interese nedezvăluit;

-   Reguli speciale de transparenţă, comunicare şi transmitere a datelor şi de evitare a conflictelor de interese;

-   Existenţa unor criterii discriminatorii;

-   Aplicarea procedurii accelerate;

-   Reducerea termenelor de depunere a ofertelor/Încheierea de acte adiţionale la contractele de bază;

4. Soluţionare contestaţii

-  Principii care stau la baza fundamentării unei contestaţii împotriva unei decizii a autorităţii contractante în cadrul procedurilor de atribuire;

-  Măsurile de contestare a procedurilor de achiziţii publice în faţa CNSC;

5. Gestionarea litigiilor în procedurile de achiziţii publice; Jurisprudenţa naţională şi europeană

Solicită un abonament pe un an pentru Revista de Achiziții Publice și primești un discount de 10% din prețul taxei de participare la Forumul de Achiziții Publice - 05 septembrie 2012!

Participarea la lucrările FORUMULUI, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel.

031 428 37 35, în limita locurilor disponibile. Înregistrarea se face până la data de 30 august 2012.

Director eveniment: Nadina COJOCARU - 0753025978

Coordonator: Andrei NECHITA - 0753025984

www.revista-achizitii.ro

office@revista-achizitii.ro

Despre EXPERT AUDIT GROUP

S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este o companie privată, cu tradiție în domeniul trainingului, al formării și perfecționării profesionale, furnizor autorizat al cărui scop este oferirea de servicii complete în instruire.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/expert-audit-group/forum-nereguli-fraude-zone-de-risc-litigii-n-achiziii-publice-jurisprudena-naional-i-european-n-materia-achiziiilor-publice