Şcoala de Iarnă 2013. Soluţii şi abordări unitare privind achiziţiile publice, 21-24 februarie 2013, Sinaia

Sinaia - 12 februarie 2013

Comunicat tip General in Administratie Publica

REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE
Avem plăcerea de a vă invita să participaţi la acest eveniment, structurat astfel încât să vă permită însuşirea, într-un mod cât mai eficient, rapid si plăcut a cunostinţelor specializate în domeniul achiziţiilor publice.

SOLUŢII ŞI ABORDĂRI UNITARE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE
– CELE MAI NOI MODIFICĂRI LEGISLATIVE –
21 – 24 februarie 2013, SINAIA, HOTEL RINA SINAIA

ŞCOALA DE IARNĂ 2013

SOLUŢII ŞI ABORDĂRI UNITARE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

– CELE MAI NOI MODIFICĂRI LEGISLATIVE –

21 – 24  februarie 2013, SINAIA, HOTEL RINA SINAIA

 

Sunt invitaţi

Specialişti din cadrul ANRMAP                                                                                

Viorel PÂRVU - Preşedinte Complet CNSC

Gelu CAZAN - Specialist, pratician în achiziţii publice.

Avocaţi, specialişti în achiziţii publice.                                                               

 Progamă dezbateri:

Instrumente manageriale legale şi oportune în materia achiziţiilor publice —noutăţi legislativeProceduri şi modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice - practica europeană aplicabilă în RomâniaDocumentaţia de atribuire. Procedura de validare a acesteia de către ANRMAPEliminarea excesului de condiţii restrictive în cadrul documentaţiei de atribuire conform Ordinului ANRMAP nr. 509/2011Întocmirea ofertei. Analiza şi evaluarea ofertelor. Desemnarea ofertei caştigătoare - metode de rezolvare a situaţiilor în care oferta depăşeşte valoarea estimată a contractului.Acordul Cadru. Stabilirea clauzelor contractului. Acte adiţionale. Documente constatatoare. ModificăriPublicitatea —Sistemul electronic al achiziţiilor publice —SEAP. Procedurile onlineCăi de atac: CNSC şi/sau instanţă. Măsuri de evitare a contestaţiilorCompletări legislative şi clarificări în soluţionarea contestaţiilor.Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese/criteriile discriminatorii/aplicarea procedurii accelerate/ încheierea şi tratamentul legal al actelor adiţionale la contractele de baza)Nereguli şi tratamentul lor în materia achiziţiilor publice;Modificările Codului Fiscal reflectate în gestiunea achiziţiilor publice;Analiză şi interpretări legislative la solicitarea participanţilor:

- Ordinul ANRMAP nr.136/2012 privind notificarea la încheierea contractului  de achiziţie publică/acordului-cadru

- Ordinul ANRMAP nr.170/2012 privind interpretarea art. 691 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

- Ordinul ANRMAP nr.171/2012 cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei de atribuire

- OUG nr.77 din 27.11.2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Workshop pentru autorităţile contractante:

Metode si modalităţi de planificare şi alocare eficientă a resurselor;Soluţii practice pentru realizarea unor documentaţii de atribuire corecte, fără vicii de procedură;Soluţii de analiză şi evaluare sau interpretare a ofertelor prezentate de participanţii la procedurile organizate;

Workshop pentru ofertanţi:

resurse şi beneficii directe ale sistemului electronic e-licitatie.rotehnici de studiere a documentaţiilor de atribuire / întocmirea unei oferte corecte şi competitivetehnicile de castigare a unui contract;

 La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a cursului de specializare pentru ocupaţia „EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”  Cod COR 214946. Certificatele sunt eliberate în  conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. 

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la 15.02.2013, la adresa de e-mail: office@revista-achizitii.ro; office@eag.ro; sau tel./fax 031/428.37.35; 0234-313320. 

Director eveniment - Nadina COJOCARU: 0753.025.978

Coordonator - Alina VASILACHE: 0753.025.995 

Eveniment organizat cu sprijinul EAGroup

Citeste mai mult: Şcoala de iarnă 2013. Soluţii şi abordări unitare privind achiziţiile publice, 21-24 februarie 2013

Despre EXPERT AUDIT GROUP

S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este o companie privată, cu tradiție în domeniul trainingului, al formării și perfecționării profesionale, furnizor autorizat al cărui scop este oferirea de servicii complete în instruire.