ŞCOALA DE VARĂ 2011 - EXPERT ACHIZIŢII ŞI INVESTIŢII PUBLICE

Mamaia - 9 iunie 2011

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Locaţie: MAMAIA – centrul de conferințe Hotel Riviera ***
Perioadă: 07-10 iulie 2011
Invitaţi: Specialiști din cadrul ANRMAP, Experţi din cadrul autorităților contractante, avocați specializați în achiziţii publice.

Pe parcursul programului se vor aborda cu prioritate dificultăţile întâlnite în practică privind situaţii specifice apărute în domeniul achiziţiilor publice, în estimarea valorii contractelor atribuite, în asigurarea publicităţii, în derularea procedurii de achiziţii publice, în finalizarea procedurii şi monitorizarea contractelor.

ÎNSCRIERILE se fac în baza formularului de participare solicitat la tel: 031 428 37 35 – Bucureşti, 0234 313 320 – Oneşti, mail: office@eag.ro.
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 01 IULIE 2011 ,
DIRECTOR EVENIMENT: Elena MANOLE , tel: 0753 025 996.

 "Un pas înainte făcut de o sută de oameni e mai important decât o sută de pași făcuți de un singur lider!" 

concept japonez

NOUTĂŢI LEGISLATIVE

Legea 278/2010 privind aprobarea OUG 76/2010 pentru modificarea și completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii; Parteneriatul Public Privat; Proiecte legislative;

 

TEMATICĂ (fără a se limita la aceasta):

1.Sistemul achiziţiilor publice în România.

2.Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice – instrument managerial.

3.Dosarul achiziţiei publice:

- documentaţia de atribuire, conţinut şi cerinţe: criterii de calificare şi selecţie; criterii de evaluare; documente şi formulare solicitate, fişa de date, caietul de sarcini; identificarea surselor de finanţare;

- deschiderea, analiza, evaluarea ofertelor și desemnarea ofertei câștigătoare;

- reguli de atribuire a contractelor de achiziţie publică și excepții de atribuire;

- contracte, obligații, responsabilități, modificări, acte adiționale, certificate constatatoare;

- noi reglementări în constituirea garanțiilor de participare și de bună execuție în cadrul procesului de achiziție publica;

- modul de rezolvare a situațiilor în care oferta depășește valoarea estimată a contractului;

- situațiile în care contractul de achiziție publică poate fi modificat;

- acordul cadru, modalitate specială de realizare a unei achiziții publice.

4.Procedurile de achiziţii publice:

- stabilirea procedurii de atribuire a contractului, adecvată pentru diferite tipuri de contracte publice;

- reguli de participare la procedurile de atribuire - candidat/ofertant, asociat/subcontractant;

- proceduri și modalități speciale de atribuire;

- derularea procedurilor prin mijloace electronice și de atribuire off-line și on-line;

- modalități de accelerare a procedurilor de achiziție publică;

- riscurile în derularea procedurilor de achizitii publice;

- căi de evitare a contestațiilor în procesul de achiziție publică, modalitatea de soluţionare a contestaţiilor de către C.N.S.C.;

- evitarea încălcării prevederilor legislative privind achizițiile.

5. Parteneriatul Public Privat

6.Sistemul electronic al achiziţiilor publice SEAP:

- publicarea anunţului/invitaţiei de participare în SEAP;

- proceduri speciale, catalogul electronic SEAP; reguli de atribuire și excepții de atribuire, modalități de atribuire prin SEAP;

- cumpărarea directă prin catalogul electronic, cererea de ofertă, licitația deschisă, licitația restrânsă, etapa finală de licitație electronică;

- pragul de 40% - modalități de atingere.

 

Participarea la acest eveniment se face în baza achitării unei taxe de instruire. La cerere, se asigură cazare în regim single/ double, pensiune completă pe toată perioada de desfășurare a acțiunii. Detalii la organizator!

 

 La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a cursului de specializare pentru ocupaţia “EXPERT ACHIZIŢII  PUBLICE” cod COR  241940 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Se asigură mapă de lucru şi suport de curs.

Despre EXPERT AUDIT GROUP

EXPERT AUDIT GROUP este o companie privată, cu tradiție în domeniul trainingului, al formării și perfecționării profesionale, furnizor autorizat al cărui scop este oferirea de servicii complete în instruire.