IMPACTUL INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA ASUPRA SECTORULUI TURISTIC

Timisoara - 30 iunie 2005

Comunicat tip General in Turism

Programul de Dezvoltare a Microîntreprinderilor, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (EDS), finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), va organiza două seminarii privind dezvoltarea sectorului turistic în România în data de 6 iulie a.c., cu începere de la orele 11:00, in Sala Mica a Primăriei Sighişoara. Scopul acestor seminarii este de a informa agenţii implicaţi în activităţi de turism, asupra posibilităţilor de finanţare a activităţilor specifice, precum şi de a prezenta impactul integrării României in Uniunea Europeană la nivelul sectorului turistic. Aceste seminarii sunt organizate de Programul EDS, prin componenta sa Creşterea Competitivităţii Turismului.

Seminariile sunt parte integrantă a proiectului de dezvoltare turistică în zona Sibiu-Sighişoara, proiect implementat sub coordonarea CHF International România.

Agenda evenimentului va cuprinde prezentări şi dezbateri pe următoarele teme:
•Uniunea Europeana - scurta prezentare
•Suportul Uniunii Europene pentru IMM-uri
•Impactul integrarii asupra turismului
•Cum pot fi accesate fondurile Uniunii Europene


La seminarii sunt invitaţi să participe reprezentanţii mediului de afaceri sibian şi ai industriei turistice din zona Sighişoarei, asociaţii de dezvoltare locală, administratia publică locală.

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI DE TURISM DIN CADRUL PROGRAMULUI EDS
Creşterea competitivităţii în domeniul turismului
România dispune de o gamă foarte largă de atracţii culturale şi resurse naturale, ceea ce îi conferă un potenţial turistic deosebit, care nu este utilizat la adevărata sa valoare. Principalele beneficii ale unei industrii turistice bine dezvoltate sunt, printre altele, crearea de locuri de muncă şi creşterea economică. Veniturile pe care România le obţine din turism se cifrează în jur de 800 de milioane USD anual, ceea ce înseamnă aproximativ 3,5% din PIB; se aşteaptă ca acestea să crească până la 4,3% în următorii 5 ani. Guvernul României a precizat că turismul este o prioritate naţională. În acest moment, industria turismului include aproximativ 10.000 de IMM-uri, majoritatea furnizori de bunuri şi servicii, mai ales în turismul rural. Toţi aceşti factori contribuie la faptul că turismul este un sector atractiv pentru dezvoltarea economică.
Acestea au fost motivele care au dus la decizia Programului de Dezvoltare a Microîntreprinderilor, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (EDS) de a începe un program pilot în domeniul turismului în judeţul Maramureş, în 2004, program care a avut ca scop creşterea competitivităţii turismului. Proiectul pilot a asigurat asistenţă tehnică pentru proprietarii de spaţii de cazare şi artizani locali, pentru eforturile de marketing ale zonei Maramureş în vederea creşterii numărului de turişti străini şi a asigurat un acces mai uşor la credite pentru MIMM-urile din domeniul turismului.
Ca urmare a proiectului pilot din Maramureş şi a unei activităţi susţinute de evaluare, programul EDS a realizat o strategie de competitivitate în domeniul turismului, pe următorii trei ani (2005 – 2007), care include şi extinderea activităţilor în judeţele Sibiu, Mureş şi Suceava. Strategia are ca scop sporirea competitivităţii microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi asociaţiilor din aceste zone ale ţării, şi se bazează pe experienţa şi cunoştinţele partenerilor şi componentelor programului EDS: Reforma legislativă (BoozAllenHamilton), Accesul la credite (Shorebank Advisory Services şi CHF) şi Competitivitatea (CHF şi Citizens Development Corps).
Un alt scop al proiectului de turism este acela de dezvoltare instituţională a asociaţiilor locale şi internaţionale care activează în domeniul turismului. Se va asigura asistenţă tehnică prin intermediul consultanţilor internaţionali şi locali, pentru proprietarii de spaţii de cazare, artizani, asociaţii, agenţii de turism şi alte organizaţii care activează în domeniul turismului. Prin această abordare integrată, programul EDS se va ocupa de diferite domenii, cum ar fi advocacy pentru diferite probleme de politică şi fiscale şi finanţarea modernizărilor şi extinderilor dorite de MIMM-uri. In plus, IMM-urile şi asociaţiile de turism din judeţele Sibiu, Mureş, Suceava şi Maramureş vor beneficia de programe educaţionale şi de formare şi asistenţă tehnică printr-o Campanie de promovare a Aderării la Uniunea Europeană (UE). Prin sprijinul acordat turismului, CHF şi partenerii săi vor ajuta la pregătirea României pentru a beneficia de avantajele integrării în UE şi pentru a face faţă pe pieţele comunitare şi internaţionale.

Despre Express Finance

CHF International România este reprezentanţa naţională a CHF International, organizaţie americană privată, non-profit, de dezvoltare internaţională având proiecte în întreaga lume. Din 1994, CHF România a implementat programe orientate spre dezvoltarea economică a comunităţilor, printr-un model unic de combinare a accesului la credite cu asistenţa directă pentru microîntreprinderi şi IMM în colaborare cu peste 45 de asociaţii de afaceri şi asociaţii de proprietari, realizarea de parteneriate public-private şi reformă legislativă.
CHF International România este unul dintre cei mai importanţi furnizori de microfinanţare pentru IMM-uri din România. Acordăm credite afacerilor private, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice autorizate, precum şi asociaţiilor de proprietari.

Cu finanţare de la Agenţia de Dezvoltare Internaţională a SUA (USAID), CHF International România coordonează un program pe cinci ani, având o finanţare de 13,3 milioane USD pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii.
Promovarea turismului românesc este doar o parte a acestui program complex. Turismul este inclus în cadrul Componentei Competitivitate, care urmăreşte creşterea competitivităţii sectoarelor de afaceri selectate; reducerea şomajului prin creştere economică durabilă; furnizarea de asistenţă tehnică întreprinderilor micro- mici şi mijlocii; promovarea comerţului şi a investiţiilor şi întărirea organizaţiilor furnizoare de servicii pentru afaceri.
Partenerii de program ai CHF International România sunt Shorebank Advisory Services, Booz Allen Hamilton şi Citizens Development Corps.

Monica Misca
Public Outreach Manager
CHF International Romania
str. L. Rebreanu nr.13
300479-Timisoara
Tel/fax: 0256-204.550
Mobil: 0721-224.237
office@chf.ro