Program de creditare special destinat gospodăriilor avariate din judeţul Timiş

Timisoara - 11 iulie 2005

Comunicat tip General in Social

Luând act de gravitatea situaţiei locuitorilor din zonele calamitate ale judeţului Timiş, USAID prin CHF International România desfăşoară un program de asistenţă în valoare de 400.000 USD destinat exclusiv judeţului Timiş.

Programul prevede următoarele două componente:
a. Componenta de granturi destinate refacerii clădirilor de interes comunitar (şcoli, dispensare, grădiniţe, cămine culturale), prin care sunt alocaţi 75.000 USD, fonduri nerambursabile şi care se desfăşoară prin ONG-uri. La această oră, sunt în lucru reparaţii la:

a.Şcoala şi grădiniţa din Roviniţa Mare – 3.500 USD, aplicant Centrul de Asistenţă Rurală
b.Căminul cultural din Roviniţa Mare - 3.250 USD, aplicant Centrul de Asistenţă Rurală
c.Şcoala din Breştea - 3.500 USD, aplicant Centrul de Asistenţă Rurală
d.Dispensarul medical Foeni – 1.905 USD, aplicant Centrul de Asistenţă Rurală
e.Adăpost de animale Otelec – 5.000 USD, aplicant Vier Pfoten.
f.Adăpost animale şi reconstrucţie anexe pentru animale – 5.000 USD, aplicant Ecovet
g.Grădiniţa cu program normal nr.3 Jimbolia – 5.000 USD, aplicant Asociaţia Societatea de Caritate Blythswood România, filiala Banat

Aceste granturi urmăresc angajarea persoanelor din comunităţile afectate, care au rămas fără sursă de venituri, în scopul refacerii obiectivelor de interes comun pentru comunitatea în care trăiesc.

b. Componenta de credite pentru refacerea gospodăriilor afectate, sub formă de credite cu 0,2% dobândă lunară pentru gospodăriile afectate, dar care nu intră sub incidenţa refacerii complete prin programul guvernamental. În această direcţie sunt disponibili 250.000 USD proveniţi de la USAID şi 50.000 USD din fondurile proprii ale CHF International România, fonduri destinate doar populaţiei afectate din Timiş.
La acest program au acces toţi locuitorii judeţului ale căror gospodării au fost afectate de inundaţii. Creditele sunt destinate reparării caselor, construirii de anexe gospodăreşti, precum şi reparării sau achiziţionării de bunuri necesare în gospodărie.

În acest context, marţi 12 iulie a.c., orele 12:00, CHF International România organizează conferinţa de presă pentru prezentarea condiţiilor de creditare a persoanelor fizice care au suferit pierderi materiale în urma calamităţii. La această conferinţă vor lua parte dl. Constantin Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, dl. Ovidiu Drăgănescu, prefectul judeţului, primari din comunele în care se derulează proiectele, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor cu care colaborăm.

Despre Express Finance

CHF International România este reprezentanţa naţională a CHF International, organizaţie americană privată, non-profit, de dezvoltare internaţională având proiecte în întreaga lume. Din 1994, CHF România a implementat programe orientate spre dezvoltarea economică a comunităţilor, printr-un model unic de combinare a accesului la credite cu asistenţa directă pentru microîntreprinderi şi IMM în colaborare cu peste 45 de asociaţii de afaceri şi asociaţii de proprietari, realizarea de parteneriate public-private şi reformă legislativă.
CHF International România este unul dintre cei mai importanţi furnizori de microfinanţare pentru IMM-uri din România. Acordăm credite afacerilor private, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice autorizate, precum şi asociaţiilor de proprietari.

Cu finanţare de la Agenţia de Dezvoltare Internaţională a SUA (USAID), CHF International România coordonează un program pe cinci ani, având o finanţare de 13,3 milioane USD pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii.
Partenerii de program ai CHF International România sunt Shorebank Advisory Services, Booz Allen Hamilton şi Citizens Development Corps.

Monica Misca
Public Outreach Manager
CHF International Romania
str. L. Rebreanu nr.13
300479-Timisoara
Tel/fax: 0256-204.550
Mobil: 0721-224.237
office@chf.ro