360 de cercetători supraveghează dizabilitatea

BUCURESTI - 5 octombrie 2012

Comunicat tip General in Politic, Sanatate, Social

Peste un miliard de persoane din toată lumea trăiesc cu o formă de dizabilitate. Dintre acestea, aproape 200 de milioane se confruntă cu mari dificultăţi.

Prof. Dr. Mihai Berteanu

Prof. Dr. Mihai Berteanu

 Persoanele cu dizabilităţi se lovesc de piedici serioase când vine vorba despre accesul la educaţie, servicii medicale, informaţie sau transport... 

Prof. Dr. Mihai Berteanu

Din cauza populaţiilor îmbătrânite, a riscului de accidente cu care se confruntă vârstnicii, a numărului în continuă creştere a cazurilor de afecţiuni cronice (diabet, boli cardiovasculare, cancer și boli mintale), în viitorul apropiat, dizabilitatea va deveni o provocare tot mai serioasă la nivel mondial.

Ce nu ştiu cei mai mulţi dintre noi, de la omul simplu până la guvernele lumii întregi, este că persoanele cu dizabilităţi reprezintă un vast potenţial socio-economic pe care avem datoria morală de a-l debloca.

Într-un demers menit să ofere soluţii, politici și programe inovatoare care să îmbunătățească viețile persoanelor cu dizabilități, Organizația Mondială a Sănătății şi Banca Mondială au realizat documentul Raport Mondial privind Dizabilitatea. Documentul, care numără 350 de pagini, a fost realizat de-a lungul a patru ani, cu contribuţia a 360 de cercetători, unii dintre ei confruntându-se cu diverse dizabilități.

Societatea Română de Medicină Fizică şi de Recuperare ( SRMFR ) este organismul care lansează la noi în ţară Raportul mondial privind dizabilitate, în cadrul unei conferinţe de presă ce are loc marţi, 9 octombrie, la Palatul Parlamentului - Sala I.G.Duca.

Evenimentul reuneşte specialiștii din domeniul sănătății şi a protecției copilului, reprezentanți ai instituțiilor diplomatice, ai organizaților neguvernamentale, instituțiile Națiunilor Unite, mass-media și decidenţi politici. Vor participa:

    Domnul Alessandro Giustini, vicepreședinte al Societății Internaționale de Medicină Fizică și de Reabilitare și ofițer de legătură cu OMS;Doamna Alana Officer, redactor executiv al Raportului Mondial privind Dizabilitatea;Prof. Dr. Mihai Berteanu , preşedintele Societăţii Române de Medicină Fizică şi de Recuperare;Domnul Victor Olsavsky, reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în România;Doamna Rodica Nassar, președintele Comisiei pentru Sănătate a Camerei Deputaților;Doamna Anna Maria Neagoe, director al Direcției „Protecția Persoanelor cu Handicap”.

„Popularizarea Raportului Mondial privind Dizabilitatea în spațiul Parlamentului României subliniază prioritatea pe care ţara noastră o acordă persoanelor cu dizabilități, alăturându-se demersurilor organismelor internaționale precum Organizația Mondială a Sănătății, Banca Mondială, societăţi medicale europene şi internaţionale de profil.

Persoanele cu dizabilităţi se lovesc de piedici serioase când vine vorba despre accesul la educaţie, servicii medicale, informaţie sau transport. Pe piaţa muncii, lucrurile stau cel mai prost. Implicit, cei afectaţi participă mai puţin la viaţa economică şi îngroaşă rândurile păturii sărace a societăţii. Apare şi efectul invers: sărăcia poate duce la declanșarea unor stări asociate cu dizabilitatea.” spune Prof. Dr. Mihai Berteanu, președintele SRMFR.

Societatea Română de Medicină Fizică și de Recuperare (SRMFR), care celebrează în acest an 90 de ani de activitate, îşi concentrează eforturile pe ridicarea continuă a nivelului profesional și științific al școlii românești de medicină fizică și de recuperare, pe acţiuni de îmbunătățire a sănătății publice din România. 

Despre S.R.M.F.R.

S.R.M.F.R. este continuatoarea de drept și de fapt a Societății Române de Medicină Fizică și Recuperare care funcționează în calitate de membru afiliat, fără personalitate juridică, în cadrul Asociației Medicale Române (A.M.R.) până la dobândirea personalității juridice, în condițiile legii. De asemenea este continuatoarea de drept și de fapt a:

    Societății de Hidrologie Medicală și Climatologie, înființată în 1921, recunoscută prin lege la 1 mai 1922 în București, la inițiativa generalului Dr. N.Vicol și Prof.Dr. A.Teohari.Societatea Științelor Medicale, înființată în 1949, organizată pe secții în 1955. În cadrul secției de Medicină Internă a funcționat și o subsecție de Balneologie și Fizioterapie până în 1962.Din 1962 Societatea de Științe Medicale devine Uniunea Societăților de Științe Medicale , cu noi societăți, între care Societatea de Balneologie și Fizioterapie.Din 1975 noua denumire este Societatea Română de Medicină Fizică și Recuperare

S.R.M.F.R. stabilește legături de colaborare cu instituții, asociații, fundații, etc. din țară și străinătate, cu preocupări similare sau cu disponibilități de sprijin pentru dezvoltarea medicinii fizice și recuperării medicale.

Contribuie la alinierea la standarde internaționale din punct de vedere al asistenței medicale, învățământului universitar și postuniversitar și cercetării științifice a specialității și specialiștilor în medicină fizică și recuperarea medicală.

Facilitează și intermediază obținerea de burse și locuri de muncă în țara și străinătate pentru persoanele menționate mai sus.

Acordă burse pentru specialiștii de medicină și recuperare medicală și alte specialități, domenii și activități medicale și nemedicale conexe.

Societatea are peste 900 de membri.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/fanfara-pr/360-de-cercettori-supravegheaz-dizabilitatea