8.845 pacienți cu proceduri de amputație a membrului inferior

BUCURESTI - 26 septembrie 2012

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Sanatate, Farmaceutic

Societatea Română de Medicină Fizică și de Recuperare ( SRMFR ) a organizat azi, simpozionul interdisciplinar cu participare internațională, „Managementul pacienților cu amputații ale membrului inferior”. Scopul evenimentului este de a sublinia nevoia unei punți între specialiștii care interacționează cu pacienții cu amputație de membru inferior.

8.845 pacienți cu proceduri de amputație a membrului inferior
 Prevenirea amputațiilor necesită o abordare interdisciplinară. Cifrele ne îndreaptă eforturile spre prevenirea acestor proceduri și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare acolo unde acestea au avut loc. Prin intermediul celor peste 900 de membri ai Societății Române de Medicină Fizică și de Recuperare și a colegilor din celelalte specializări, sperăm să reducem numărul de proceduri de amputație a membrului inferior 

Prof. Dr. Mihai Berteanu

„Prevenirea amputațiilor necesită o abordare interdisciplinară. Cifrele ne îndreaptă eforturile spre prevenirea acestor proceduri și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare acolo unde acestea au avut loc. Prin intermediul celor peste 900 de membri ai Societății Române de Medicină Fizică și de Recuperare și a colegilor din celelalte specializări, sperăm să reducem numărul de proceduri de amputație a membrului inferior susține Prof. Dr. Mihai Berteanu , Președinte SRMFR.

Pe parcursul anului 2011, din spitalele din România au fost externați 8.845 pacienți pentru care s-a raportat realizarea unei proceduri de amputație a membrului inferior, față de 2.196 de pacienți cu amputații de membru superior, indiferent de diagnosticul cu care au fost spitalizați.  Pacienții cu diagnostic de amputație pe parcursul anului au totalizat 1.633 de cazuri, la care s-au mai adăugat 2.046 cazuri pentru care s-a raportat un diagnostic de absență dobândită a membrului inferior asociată cu o patologie diabetică. Aceste date rezultă din raportările setului minim de date la nivel de pacient către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București de către toate spitalele din România, care raportează date conform cadrului legal în vigoare. Datele au fost validate conform setului de reguli de validare în vigoare, calitatea lor fiind strâns legată de calitatea codificării în interiorul spitalului.

Diabetologie, neurologie, chirugie, chirurgie cardiovasculară, reabilitare (recuperare medicală), ortopedie, fiziokinetoterapie și protezare sunt câteva dintre specializările abordate în simpozionul cu participare internațională. 

În anul 2012 Societatea Română de Medicină Fizică și de Recuperare (SRMFR) sărbătorește 90 de ani de activitate. Aniversarea va fi celebrată printr-o serie de evenimente științifice care vor readuce în atenția specialiștilor rolul asumat de către Societate în cele nouă decenii. 

Pe parcursul existenței, SRMFR și-a dedicat întreaga activitate stabilirii unui cadru organizatoric adecvat ridicării continue a nivelului profesional și științific al școlii românești de medicină fizică și recuperare. Susținerea acțiunilor de menținere și îmbunătățire a sănătății publice din România reprezintă, totodată, o prioritate a Societății. Eforturile acesteia se adresează atât specialiștilor din domeniul medicinii fizice și recuperării cât și celor ale căror preocupări au legătură cu această disciplină medicală. 

 

Despre S.R.M.F.R.

S.R.M.F.R. este continuatoarea de drept și de fapt a Societății Române de Medicină Fizică și Recuperare care funcționează în calitate de membru afiliat, fără personalitate juridică, în cadrul Asociației Medicale Române (A.M.R.) până la dobândirea personalității juridice, în condițiile legii. De asemenea este continuatoarea de drept și de fapt a:

Societății de Hidrologie Medicală și Climatologie, înființată în 1921, recunoscută prin lege la 1 mai 1922 în București, la inițiativa generalului Dr. N.Vicol și Prof.Dr. A.Teohari.Societatea Științelor Medicale, înființată în 1949, organizată pe secții în 1955. În cadrul secției de Medicină Internă a funcționat și o subsecție de Balneologie și Fizioterapie până în 1962.Din 1962 Societatea de Științe Medicale devine Uniunea Societăților de Științe Medicale , cu noi societăți, între care Societatea de Balneologie și Fizioterapie.Din 1975 noua denumire este Societatea Română de Medicină Fizică și Recuperare

S.R.M.F.R. stabilește legături de colaborare cu instituții, asociații, fundații, etc. din țară și străinătate, cu preocupări similare sau cu disponibilități de sprijin pentru dezvoltarea medicinii fizice și recuperării medicale.

Contribuie la alinierea la standarde internaționale din punct de vedere al asistenței medicale, învățământului universitar și postuniversitar și cercetării științifice a specialității și specialiștilor în medicină fizică și recuperarea medicală.

Susține financiar și logistic rezidenții și specialiștii de medicină fizică și recuperare în vederea perfecționării și specializării atât în țara cât și în străinătate. 

Facilitează și intermediază obținerea de burse și locuri de muncă în țara și străinătate pentru persoanele menționate mai sus;Acordă burse pentru specialiștii de medicină și recuperare medicală și alte specialități, domenii și activități medicale și nemedicale conexe.

Societatea are peste 900 de membri.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/fanfara-pr/8-845-pacieni-cu-proceduri-de-amputaie-a-membrului-inferior