Federatia Romana de Handbal

Federatia Romana de Handbal


Descrierea companiei Federatia Romana de Handbal

Singura autoritate națională a handbalului din România recunoscută de organismele internaționale, respectiv I.H.F. şi E.H.F. Scopul F.R.H. constă în organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activității handbalistice pe întreg teritoriul României. F.R.H. are dreptul de a emite decizii si regulamente cu caracter obligatoriu pentru toți membrii afiliați în ceea ce privește organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activității handbalistice din România.

Principalele obiective includ: a) dezvoltarea şi promovarea practicării handbalului pe teritoriul României, sub toate formele sale şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naționalitate, sex sau vârstă; b) promovarea handbalului, prin loturile reprezentative şi cele ale cluburilor afiliate la F.R.H., în competițiile internaționale; c) reprezentarea şi apărarea intereselor handbalului românesc pe plan intern şi internațional; d) organizează, coordonează si controlează activitatea Centrelor Naționale de Excelentă; e) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de handbal privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora; f) exercită puterea disciplinară conform Legii nr. 69/2000 şi prezentului statut; g) organizează sau tutelează competițiile oficiale cu caracter internațional care au loc pe teritoriul României, cu avizul A.N.S.T.; h) colaborează cu Ministerul Sportului, cu Ministerul Educației și/sau cu instituțiile din structurile acestora pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul handbalului și organizează activitățile de formare continuă pentru personalul didactic cu specializarea handbal; i) colaborează cu A.N.A.D. pentru promovarea măsurilor de informare, educare, prevenire şi control a utilizării substanțelor interzise şi metodelor interzise destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate.

Comunicate Federatia Romana de Handbal :

Vezi toate comunicatele companiei Federatia Romana de Handbal.