Ghid ISO 9001, ghid ISO 14001 si ghid pentru certificarea ANRE

BUCURESTI - 26 august 2007

Comunicat tip General in Afaceri

GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 9001:2000 reprezinta un studiu de caz privind proiectarea unui sistem de management al calitatii pentru o firma cu profil de productie/servicii/constructii.
GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 14001 reprezinta un studiu de caz privind proiectarea unui sistem de management de mediu.
GHIDUL PRACTIC PRIVIND ELABORAREA SISTEMULUI CALITATII PENTRU ACREDITAREA ANRE reprezinta un studiu de caz privind elaborarea unui sistem de management al calitatii intr-o organizatie care realizeaza lucrari specifice pentru instalatiile electrice (ex. bransamente, instalatii electrice).
Documentatia este prezentata in format electronic, pe CD.


GHID PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 9001

GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 9001:2000 reprezinta un studiu de caz privind proiectarea unui sistem de management al calitatii pentru o firma cu profil de productie/servicii/constuctii.

Documentatia pusa la dispozitie contine modele de proceduri, manual calitate si alte documente care pot fi adaptate si aplicate in sisteme de management al calitatii din organizatii cu diverse domenii de activitate. Documentatia este prezentata in format electronic, pe CD.

CONTINUTUL GHIDULUI:
1. Modele de documentatii necesare demararii procesului de proiectare a sistemului calitatii.
2. Lista domeniiilor reglementate prin directive europene si a legislatiei romanesti aplicabile.
3. Lista standardelor cu incidenta asupra sistemelor de management al calitatii.
4. Lista legislatiei din domeniul protectiei consumatorului.
5. Modele de proceduri.
6. Alte modele de proceduri pentru descrierea proceselor sistemului calitatii.
7. Diverse modele de formulare aplicabile in diverse procese ale sistemului de management al calitatii.
8. Modele de scheme informationale.
9. Model manual calitate - continutul complet al unui manual realizat in conformitate cu cerintele ISO 9001:2000 si anexele aferente (organigrama, diagrama proceselor, matricea proceselor, lista documentelor externe, matrice de monitorizare a proceselor, abordarea procesuala in cadrul sistemului calitatii).
10. Modele de fise de post (aproximativ 35 de modele si chestionare de evaluare a cerintelor postului).
11. Chestionare de evaluare a furnizorilor (3 modele), model de formulare pentru matrice de evaluare si reevaluare a furnizorilor, model de lista furnizori.
12. Modele de sisteme de evaluare a performantelor personalului (3 modele).
13. Modele de sisteme de evaluare a satisfactiei clientilor (15 modele de chestionare), analiza necesitatii masurarii satisfactiei clientilor.
14. Model de chestionar de evaluare a satisfactiei personalului.
15. Model de chestionar de instruire, program de instruire, chestionar evaluare curs.
16. Model de definire a viziunii, a politicii calitatii, a cartei clientilor, a codului etic, a misiunii, a obiectivelor functionale etc.
17. Modelele de scheme si matrici de monitorizare a proceselor sistemului calitatii.
18. Studiu de caz privind monitorizarea costurilor calitatii (costurile de prevenire si evaluare, costuri de defectare).

Aceste modele de documente pot fi usor adaptate si aplicate pentru proiectarea, implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii in firma dumneavoastra, rezultand economii importante de resurse, inclusiv resursa de timp.
Comentariile care insotesc documentele va vor permite adaptarea sistemului de management la propriile cerinte.
In functie de specificul proceselor operationale, se pot oferi si alte modele de documente aplicabile in sistemul de management al calitatii din organizatia-client.

Setul complet de informatii despre GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 9001:2000 se gaseste pe site-ul www.FINANCIARUL.ro


GHID PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 14001

GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 14001 reprezinta un studiu de caz privind proiectarea unui sistem de management de mediu.
Documentatia oferita contine modele de proceduri si diverse alte documente care pot fi utilizate pentru proiectarea sistemului de management de mediu din organizatia dumneavoastra. Specificatiile procedurilor necesita particularizare.

CONTINUTUL GHIDULUI:
1. Model analiza initiala de mediu:
a. descriere de activitati
b. consumuri
c. bilanturi
d. emisii
e. identificarea aspectelor de mediu
f. stabilirea tintelor si obiectivelor
g. concluzii.

2. Modele proceduri sistem management de mediu:
a. obiective, tinte si programe
b. prevederi legale si alte reglementari
c. evaluarea conformarii
d. situatii de urgenta
e. aspecte de mediu
f. control operational.

3. Modele de proceduri generale:
a. controlul documentelor
b. controlul inregistrarilor
c. audit intern
d. neconformitate, actiuni corective si actiuni preventive
e. analiza de management
f. competenta, constientizare, instruire
g. comunicare
h. monitorizarea proceselor.

4. Model de manual de mediu

5. Alte modele de documente:
- model fisa de post “Director management de mediu”
- lista reglementarilor aplicabile pentru managementul mediului
- lista reglementari aplicabile pentru tratarea deseurilor
- modele fise de instruire
- model lista aspectelor de mediu;
- modele program de audit, chestionar de audit, raport de neconformitate, raport de audit;
- model program de instruire;
- model regulament intern;
- model program de management de mediu.

Documentele continute in Ghid (analiza de management de mediu, lista aspecte de mediu, plan de audit, chestionare de audit, rapoarte de neconformitati, rapoarte de audit etc) reprezinta particularizari pentru un studiu de caz.
Setul complet de informatii despre GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 14001 se gaseste pe site-ul www.FINANCIARUL.ro


GHID PRACTIC PRIVIND ELABORAREA SISTEMULUI CALITATII PENTRU ACREDITAREA ANRE

Acest GHID reprezinta un studiu de caz privind elaborarea unui sistem de management al calitatii intr-o organizatie care realizeaza lucrari specifice pentru instalatiile electrice (ex. bransamente, instalatii electrice).
Documentatia pusa la dispozitie contine modele de proceduri, manual calitate, formulare si alte documente care pot fi adaptate si aplicate in sistemul de management al calitatii din organizatia dumneavoastra.
O parte dintre specificatiile procedurilor se pot utiliza asa cum sunt prezente, insa exista elemente care necesita particularizare.

Procedurile incluse in Ghid sunt urmatoarele:
- Elaborarea si controlul documentelor
- Controlul inregistrarilor
- Audit intern
- Actiuni corective si preventive
- Analiza efectuata de management
- Recrutarea, instruirea, motivarea si dezvoltarea RU
- Procese referitoare la relatia cu clientul
- Tratarea produselor si serviciilor neconforme
- Aprovizionare
- Mentenanta echipamentelor
- Evaluarea satisfactiei clientilor
- Comunicarea interna si externa
- Tratarea reclamatiilor
- Planificare
- Identificare si trasabilitate
- Controlul DMM
- Furnizarea serviciilor
- Monitorizarea si masurarea proceselor
- Monitorizarea si masurarea produsului
- Proiectare
- Analiza datelor
- Executarea si reconditionarea bransamentelor electrice, aeriene si a coloanelor monofazate sau trifazate
- Executarea instalatiilor sub tencuiala, pe tencuiala (aparente) sau sub rigips

Setul complet de informatii despre GHIDUL PRACTIC PRIVIND ELABORAREA SISTEMULUI CALITATII PENTRU ACREDITAREA ANRE se gaseste pe site-ul www.FINANCIARUL.ro


GHIDURILE PRACTICE PRIVIND CERTIFICAREA ISO 9001:2000, CERTIFICAREA ISO 14001 si ELABORAREA SISTEMULUI CALITATII PENTRU ACREDITAREA ANRE sunt realizate de o echipa de specialisti in sisteme de management, absolventi ai cursurilor 'European Organization for Quality', 'Qualite&Support International - FRANTA', cu experienta in domeniul sistemelor de management, care au proiectat si implementat sisteme de management certificate de urmatoarele organisme: TUV, LRQA, SRAC, ROCERT, SIMTEX, ISCIR.

Despre FINANCIARUL


Tel/ fax: 0232 - 246036
Mobil: 0722 - 313200
marketing@financiarul.ro