FORUMUL NATIONAL DE MEDIU

BUCURESTI - 9 noiembrie 2007

Comunicat tip General in Afaceri

Procesul de adaptare a României la cerinţele Uniunii Europene privind protecţia mediului a fost considerat unul dintre cele mai costisitoare aspecte ale integrării. Specialiştii înaintează cifre care ajung la 30 de miliarde euro pentru următorii 15 ani. Ca urmare, România, în calitate de ţară europeană, trebuie să răspundă unor exigenţe de mediu iar fiecare agent economic se va confrunta cu o multitudine de provocări. Efortul trebuie însă să fie colectiv deoarece protecţia mediului este o prioritate naţională.

Am parcurs un semestru din primul an post aderare iar elemente precum: educaţie pentru un mediu curat, respect pentru viaţă, autorizaţii de mediu, investiţii, ridicări de licenţe, controale exigente şi constrângeri pentru nerespectarea angajamentelor asumate sunt doar câteva exemple din viaţa fiecărui individ sau companie.
Mai mult ca niciodata, fiecare dintre noi, indiferent de calitatea deţinută, este ancorat în realitatea cotidiană a transformărilor climatice care ne preconizează fenomene ireversibile dacă nu ne mobilizăm într-un efort conjugat de respect pentru mediu şi viaţă.
FINMEDIA subscrie respectului pentru viaţă şi invită la seminarul organizat factori implicati direct sau indirect sa aduca un plus de valoare pentru mediu.
Rezolvarea problemelor de mediu şi dezvoltarea durabilă constituie premise fundamentale pentru dinamica actuală a integrării europene.
Această conferinţă îşi propune să creeze o platformă pentru discutarea problemelor ce ne afectează, precum şi tragerea unor semnale de alarmă asupra costurilor implicate de adaptarea la cerinţele Uniunii Europene şi realizarea investiţiilor de mediu preconizate.

Ne îndreptăm către o nouă eră – a emisiilor reduse de carbon, aşa încât există o serie de oportunităţi pentru afaceri de a deveni adevărate motoare pentru tehnologiile de care avem nevoie în viitor. Prin Protocolul Kyoto, ţările dezvoltate s-au angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, fapt care poate să lanseze un val de noi tehnologii şi investiţii în economie.
Pornind de la aceste considerente, întreaga lume atrage atenţia asupra faptului că nu mai e timp de pierdut, acum trebuie întreprinse acţiuni iar companiile trebuie să afle care sunt ultimele tehnologii în sensul dobândirii unei mai mari eficienţe în gestionarea problemelor de mediu.

Despre FINMEDIA S.R.L.

Conferinţele FinMedia reprezintă un departament al S.C. FINMEDIA SRL. Filozofia noastră este aceea de a oferi un mediu de dezbateri independent şi imparţial pentru comunitatea de afaceri din România. Conferinţele noastre au atras multe companii şi instituţii de renume din România ca sponsori ai acestor evenimente. Pentru informaţii privind participarea la eveniment si pachetele de servicii nu ezitaţi să contactaţi managerii noştri de proiecte
Cristiana Vasile
Tel./fax: 021.316.70.39

cristianav@finmedia.ro