Anunt Implementare masura 2 Granturi pentru capital de lucru pentru SC Five’s International SRL

BUCURESTI - 20 aprilie 2021

Comunicat tip General in Arta & Entertainment

Începere implementare măsura “ Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2
Firma: SC FIVE’S INTERNATIONAL SRL

Comunicat FivesInternational M2

Comunicat FivesInternational M2

SC FIVE’S INTERNATIONAL SRL, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. M2-6753 din 08-04-2021, implementează proiectul de Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 12.04.2021.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura de Granturi pentru capital de lucru , implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agentia pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului BUCUREȘTI (AIMMAIPE), în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.130 din 31 iunie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului operațional Competivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 834.813,75 lei (valoarea totala) din care : 725.925,00 lei grant si 108.888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

Persoană de contact:

DUMITRU IONUȚ

Director proiect

FIVE’S INTERNATIONAL SRL

 

Detalii contact

Website: www.fives.ro

Email: office@fives.ro; ionut.dumitru@fives.ro

Telefon: +4 031.401.19.71

Fax: +4 031.405.19.28