FLAMINGO SE EXTINDE PRIN OFERTĂ PUBLICĂ DE ACŢIUNI

BUCURESTI - 25 februarie 2005

Comunicat tip General in IT&C

Grupul de firme Flamingo anunţă intenţia fermă de a realiza o ofertă publică de acţiuni în prima jumătate a acestui an, urmând ca acţiunile emise să fie tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti.

FLAMINGO SE EXTINDE PRIN OFERTĂ PUBLICĂ DE ACŢIUNI

Oferta publică se va face prin emisiune de acţiuni noi, respectiv prin majorarea capitalului grupului. Sumele obţinute vor fi folosite pentru extinderea în continuare a afacerii. Acţionarii actuali ai firmei doresc ca prin acest demers să accelereze dezvoltarea firmei, prin “arderea” câtorva etape, care altfel s-ar fi parcurs prin creştere organică.

Obiectivul pe termen mediu al acestei capitalizări îl reprezintă consolidarea pe piaţa locală şi extinderea modelului de succes al retail-ului Flamingo în regiune.

Domnul Dragoş Simion, preşedinte Flamingo Computers, ne-a declarat: “Venind în întâmpinarea aşteptărilor investitorilor cărora li se va face oferta, Flamingo şi-a adaptat structura grupului de firme care va face obiectul ofertei publice. Astfel, Flamingo Internaţional a devenit firmă tip holding, fiind aşadar desemnată drept firma care va face majorarea de capital. Flamingo Internaţional deţine integral cele două firme care generează business în România, respectiv Flamingo Computers pentru retail, respectiv Flamingo Distribution Center pentru activitatea de distribuţie.”

În acelaşi context, a continuat domnul Dan Topală, preşedinte Flamingo Internaţional, “pentru aplicarea strategiei de dezvoltare, Flamingo a separat de firmele menţionate anterior subsidiarele de distribuţie din străinătate, afacerile de retail urmând sa fie operate de noi firme care vor fi deschise pe măsură ce vor fi puse în practică planurile de extindere.”

A rezultat astfel o structură de firme clară şi coerentă în noul context de expansiune. Cu alte cuvinte grupul de listare prin intermediul Flamingo Internaţional cuprinde atât activitatea de retail prin Flamingo Computers şi noile firme ce vor fi înregistrate în regiunea sud-est europeană, cât şi pe cea de distribuţie naţională prin Flamingo Distribution Center.

Flamingo urmează să-şi adapteze în perioada imediat următoare structura de administrare a grupului în conformitate cu noua organigramă de firme şi de asemenea să înceapă demersurile oficiale legate de oferta publică. Procesul de selecţie a intermediarului ofertei publice şi listării este în curs de finalizare. Suma care se doreşte a fi atrasă va depinde de o combinaţie de factori precum evaluarea firmei, preţul de ofertă şi în mod evident de prioritizarea planurilor de extindere. Totuşi, o valoare rotundă pusă în discuţie pentru majorarea de capital este de 10 milioane de Euro.

Flamingo a fost şi în 2004 o afacere profitabilă, însă date auditate privind indicatorii financiari ai grupului de listare vor fi oferite prin intermediul procesului oficial de ofertă publică. Flamingo a explorat oportunităţile legate de bursă încă de la finalul lui 2003, când, simultan cu numirea domnului Dragoş Simion la Flamingo Computers s-a stabilit un orizont de timp de trei ani pentru oferta publică şi listare. Planul iniţial a fost devansat, Flamingo fiind în măsură să încheie oferta publică la jumătatea anului curent.Precizăm că toate informaţiile prezentate în acest comunicat au un caracter orientativ, ele fiind menite să ofere informaţii preliminare, anterioare oricărui demers oficial de ofertă publică. Astfel, ele nu reprezintă în nici un fel o indicaţie de evaluare a potenţialului grupului de firme Flamingo şi nici o promovare cu caracter investiţional referitoare la acţiunile care ar putea face obiectul ofertei publice.

Despre Flamingo Computers S.A.

Despre Grupul Flamingo
Flamingo este o companie certificată ISO 9001, atât pentru distribuţia de produse IT şi Consumer Electronics cât şi pentru proiectarea şi producţia de calculatoare. În România firma deţine o reţea de 80 de magazine IT şi Consumer Electronics şi filiale în 41 de oraşe.

Conform datelor furnizate de IDC, in 2004 Flamingo şi-a întărit poziţia de lider pe piaţa IT din România, numărul calculatoarelor asamblate în 2004 atingănd 60.000 unităţi (date parţiale in acest moment), ceea ce reprezintă o cotă de piaţă de 25% din totalul sistemelor asamblate în România.

Din grupul Flamingo face parte cea mai importantă companie de distribuţie a produselor IT şi Consumer Electronics de pe piaţa romanească - Flamingo Distribution Center, ce deserveşte în prezent un număr de 1500 clienţi activi şi acoperă întreg teritoriul ţării prin parteneri locali şi prin cele 4 puncte de vânzare regionale, fiecare beneficiind de personal şi depozit dedicat.

Alexandru CIRLAN
Marketing Manager Flamingo Computers
alex@flamingo.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/flamingo-computers-s-a-/flamingo-se-extinde-prin-oferta-publica-de-actiuni