Tineri şi vârstnici – model tradiţional de relaţionare

BUCURESTI - 8 octombrie 2008

Comunicat tip General in Politic

Bucureşti, 8 octombrie 2008 - Românii păstrează atitudini şi valori tradiţionale cu privire la relaţiile dintre generaţiile unei familii şi sprijinul pe care trebuie să şi-l acorde reciproc, arată studiul „Generaţii şi Gen”. Rezultatele studiului au fost dezbătute în cadrul seminarului „Tineri şi vârstnici – model tradiţional de relaţionare” organizat miercuri, 8 octombrie, de Fondul ONU pentru Populaţie.

Pe de-o parte, rolul familiei este considerat mult mai important decât al statului în îngrijirea persoanelor în vârstă şi a copiilor, dar pe de altă parte, în privinţa ajutorului financiar pentru diferite categorii defavorizate, statul este considerat ca principală sursă de sprijin: 51,4% dintre respondenţi consideră sprijinul financiar pentru vârstnici şi 84,8% sprijinul financiar pentru tinerii cu copii care trăiesc sub nivelul de subzistenţă, drept o sarcină mai mult sau în primul rând a statului.

Majoritatea românilor cred că tinerii ar trebui să-şi asume răspunderea pentru îngrijirea părinţilor (89%), să le ofere sprijin financiar când aceştia se confruntă cu dificultăţi (82,5%) şi să-i ia pe părinţi să locuiască la ei când aceştia nu se mai pot îngriji singuri (71,1%). În aceeaşi tendinţă se înscriu şi opiniile românilor despre rolul bunicilor în îngrijirea nepoţilor: aceştia ar trebui să aibă grijă de nepoţii lor dacă părinţii acestora nu pot să o facă (71,1%) şi să acorde la nevoie ajutor financiar copiilor lor adulţi (72,9%).

În plus, tinerii din România nu se grăbesc să se desprindă de căminul părintesc: ei devin independenţi mai târziu în viaţă comparativ cu perioada socialistă. Amânarea părăsirii casei părinteşti a crescut în medie cu 2 ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Această orientare către valorile tradiţionale şi adoptarea unor comportamente conservatoare, în ciuda contactului cu valorile din lumea vest-europeană pot fi determinate de lipsurile şi incertitudinile materiale cu care se confruntă indivizii, cum ar fi lipsa unor servicii specializate dedicate vârstnicilor şi copiilor şi dificultăţile tinerilor de a¬-şi permite o locuinţă separată.

La seminar au participat sociologi, psihologi, demografi şi autorităţi. Specialiştii au analizat datele brute obţinute de Studiu pentru a identifica tendinţe sociale şi a le folosi la elaborarea de măsuri care să pregătească România pentru tendinţa clară de scădere şi îmbătrânire a populaţiei.

Rezultatele cercetării Generaţii şi Gen stau la baza unei serii de seminare tematice, seminarul „Tineri şi vârstnici – model tradiţional de relaţionare” fiind al treilea dintre ele.Despre Fondul ONU pentru Populatie

Fondul ONU pentru Populaţie este o agenţie internaţională de dezvoltare care promovează dreptul fiecărui om - femeie, bărbat, copil - la o viaţă sănătoasă şi cu şanse egale în societate. Fondul ONU pentru Populaţie ajută ţările în care activează să folosească informaţiile despre populaţie pentru a elabora politici şi programe de reducere a sărăciei şi de creare a condiţiilor pentru ca fiecare sarcină să fie dorită, fiecare naştere să fie sigură, fiecare tânăr să fie protejat de HIV/SIDA şi fiecare fată şi femeie să fie tratată cu respect şi să trăiască o viaţă demnă.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi biroul UNFPA.
Persoană de contact: Stela Serghiuţă, 201 78 35, 0744 358 956, serghiuta@unfpa.org