FORDOC


Descrierea companiei FORDOC

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală – FORDOC Călăraşi este o instituţie publică aaflata in reteaua Institutului Naţional de Administraţie.

Tipuri de activităţi:
 Instruire pentru administraţia publică locală din judeţele Călăraşi, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Buzău;

 Proiecte finanţate de Banca Mondială: "Controlul Poluării în Agricultură", componenta "Testare-demonstrare practici agricole prietenoase solului" şi "Proiectul de Dezvoltare Rurală", componenta "Dezvoltarea Capacităţii Comunităţilor Locale de a Iniţia şi Derula Proiecte de Infrastructură“;

 FORDOC beneficiază de programul de asistenţă din cadrul contractului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Călăraşi şi Departamentul Charente-Maritime, Franţa;

 FORDOC desfăşoară parteneriate cu ASE Bucureşti şi SNSPA Bucureşti;

 Organizaţia este membru al reţelei internaţionale PROFADEL, creată de CIEDEL Lyon în vederea formării de agenţi de dezvoltare locală.

Asociaţia ALMA-RO a luat naştere în august 2001, ca urmare a iniţiativei unui grup de experţi în domeniile administraţie publică, dezvolare durabilă şi rezolvarea conflictelor.

Misiune: Asociaţia ALMA-RO promovează, susţine şi implementează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului pentru dezvoltarea durabilă a ţării şi a regiunii.

Obiective
 Participarea la rezolvarea alternativă a conflictelor de mediu;
 Promovarea dezvoltării durabile;
 Îmbunătăţărea nivelului de expertiză a administraţiei publice.

Tipuri de activităţi:
 Organizarea de sesiuni de instruire pentru reprezentanţi ai administraţiei publice, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai mass-media;
 Desfăşurarea de proiecte pe teme ca: educaţia civică, mediul şi dezvoltarea durabilă, reforma administraţiei publice etc.;
 Realizarea de studii şi cercetări;
 Participarea la reţele regionale (Reţeaua Organizaţiilor Neguvernamentale din Europa de Sud-Est, Climate Action Network CEE, Reţeaua ONG-urilor de Mediu din Europa de Sud-Est).


Comunicate FORDOC :

Vezi toate comunicatele companiei FORDOC.