S-a incheiat proiectul SATUL CĂLĂRĂŞEAN – UN SAT EUROPEAN

Calarasi - 28 octombrie 2005

Comunicat tip General in Administratie Publica

Astăzi, la sediul Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală FORDOC Călăraşi, a avut loc evenimentul de inchidere a proiectului “Satul călărăşean – un sat european!”. Proiectul este finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ în cadrul Programului Phare de micro-proiecte – Fondul Europa 2004 şi desfăşurat de FORDOC Călăraşi în parteneriat cu Asociaţia ALMA-RO Bucureşti.

Obiectivul proiectului este sensibilizarea opiniei publice din zona rurală asupra procesului de dezvoltare rurală şi asupra reformei în agricultură şi protecţia mediului, în contextul extinderii Uniunii Europene. Proiectul s-a adresat agricultorilor cu gospodării de subzistenţă şi fermierilor din 24 de comune din judeţul Călăraşi – Modelu, Jegălia, Borcea, Ştefan cel Mare, Ştefan Vodă, Ileana, Tămădău Mare, Lehliu Sat, Nicolae Bălcescu, Săruleşti, Cuza Vodă, Vâlcelele, Dragoş Vodă, Dor Mărunt, Dragalina, Mânăstirea, Ulmu, Valea Argovei, Ciocăneşti, Dorobanţu, gradistea, vlad Tepes, Independenta si Alexandru Odobescu. Activităţile - desfăşurate in perioada ianuarie – septembrie 2005 – au vizat organizarea şi implementarea unei campanii de informare a cetăţenilor, organizarea de întâlniri publice în comune, dezvoltarea grupului de multiplicatori de informaţie europeană din zona rurală, organizarea de sesiuni de instruire.

Principalele rezultate ale proiectului sunt: doua sesiuni de instruire pentru 70 de participanti, 200 de afise, 3 pliante tematice (procesul de extindere a UE si PAC, procesul de extindere a UE si Politica de Mediu, oportunitatile de finantare pentru dezvoltarea zonelor rurale), 27 intalniri si dezbateri publice in spatiu deschis cu aproximativ 3200 participanti, 24 prezentari in spatiu inchis cu peste 700 participanti, o pagina web a proiectului (www.fordoc.ro/sat-calarasean/), 14 articole in presa scrisa.

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa D-nei Irina Ravac, Director CRFCAPL FORDOC, la telefon 0722 336 122 sau e-mail irina@nex.ro.

Despre FORDOC

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală – FORDOC Călăraşi este o instituţie publică aaflata in reteaua Institutului Naţional de Administraţie.

Tipuri de activităţi:
 Instruire pentru administraţia publică locală din judeţele Călăraşi, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Buzău;

 Proiecte finanţate de Banca Mondială: "Controlul Poluării în Agricultură", componenta "Testare-demonstrare practici agricole prietenoase solului" şi "Proiectul de Dezvoltare Rurală", componenta "Dezvoltarea Capacităţii Comunităţilor Locale de a Iniţia şi Derula Proiecte de Infrastructură“;

FORDOC beneficiază de programul de asistenţă din cadrul contractului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Călăraşi şi Departamentul Charente-Maritime, Franţa;

FORDOC desfăşoară parteneriate cu ASE Bucureşti şi SNSPA Bucureşti;

Organizaţia este membru al reţelei internaţionale PROFADEL, creată de CIEDEL Lyon în vederea formării de agenţi de dezvoltare locală.

Asociaţia ALMA-RO a luat naştere în august 2001, ca urmare a iniţiativei unui grup de experţi în domeniile administraţie publică, dezvolare durabilă şi rezolvarea conflictelor.

Misiune: Asociaţia ALMA-RO promovează, susţine şi implementează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului pentru dezvoltarea durabilă a ţării şi a regiunii.

Obiective
 Participarea la rezolvarea alternativă a conflictelor de mediu;
 Promovarea dezvoltării durabile;
 Îmbunătăţărea nivelului de expertiză a administraţiei publice.

Tipuri de activităţi:
Organizarea de sesiuni de instruire pentru reprezentanţi ai administraţiei publice, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai mass-media;
Desfăşurarea de proiecte pe teme ca: educaţia civică, mediul şi dezvoltarea durabilă, reforma administraţiei publice etc.;
Realizarea de studii şi cercetări;
Participarea la reţele regionale (Reţeaua Organizaţiilor Neguvernamentale din Europa de Sud-Est, Climate Action Network CEE, Reţeaua ONG-urilor de Mediu din Europa de Sud-Est).Irina Ravac
manager proiect
irina@nex.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/fordoc/s-a-incheiat-proiectul-satul-calarasean-un-sat-european