Uniunea Europeana investeste in oameni

BUCURESTI - 21 decembrie 2006

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (CRIMM), în parteneriat cu Asociaţia Centru Harghita de Inovare şi Incubare în Afaceri (ACHIIA), a implementat în perioada martie-decembrie 2006 proiectul „Investiţii în capitalul uman pentru inovare şi competitivitate în întreprinderile din Regiunea Centru”. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2003/005-551.05.03.02 -Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane.

Uniunea Europeana investeste in oameni

Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (CRIMM), în parteneriat cu Asociaţia Centru Harghita de Inovare şi Incubare în Afaceri (ACHIIA), a implementat în perioada martie-decembrie 2006 proiectul „Investiţii în capitalul uman pentru inovare şi competitivitate în întreprinderile din Regiunea Centru”. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2003/005-551.05.03.02 -Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane.
Proiectul a avut ca obiectiv generarea unui transfer de cunoştinţe în vederea creşterii competitivităţii întreprinderilor private din Regiunea de dezvoltare Centru, în special cele din Judeţul Harghita. Proiectul vizează 2 grupuri ţintă: întreprinzători, manageri şi potenţiali întreprinzători, în special cei activând în domenii cum ar fi industria prelucrătoare, hoteluri şi restaurante, transport şi comunicaţii, construcţii, protecţia mediului, precum şi potenţiali consultanţi (persoane instruite în domeniul inovării, proiectării, tehnologiei informaţiei).
Principalele activităţi ale proiectului au fost instruirea şi asistarea grupurilor ţintă pentru a crea şi dezvolta întreprinderi în domenii cu potenţial ridicat de inovare şi progres tehnic; instruirea şi îndrumarea în domeniul consultanţei în transfer tehnologic şi inovare; mediatizarea şi informarea generală în rândul întreprinderilor şi a altor actori sociali din regiune.
Sesiunile de instruire pe termen scurt au fost organizate în Miercurea Ciuc în perioada 16 octombrie 2006 - 1 noiembrie 2006 şi au avut următoarele teme: Marketing şi comerţ internaţional, Planificare financiară, Aplicaţii IT pentru întreprinderi, Conducere de proiecte, Elaborarea planurilor de afaceri, Transfer tehnologic şi inovare, Programe ale Uniunii Europene în România.
La aceste sesiuni de instruire au participat 34 de întreprinzători, manageri, potenţiali întreprinzători, precum şi 10 potenţiali consultanţi în domeniul transferului tehnologic şi inovării. Din evaluările finale făcute de participanţi, peste 95% din aceştia au declarat că le-au fost atinse aşteptările avute cu privire la calitatea cursurilor urmate în cadrul proiectului, iar 98% au considerat că participarea la sesiunile de instruire se va dovedi utilă în activitatea lor profesională viitoare.
Pentru informaţii suplimentare privind acest proiect, vă rugăm să accesaţi pagina web a proiectului http://competit.imm.ro sau să contactaţi Fundaţia „Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii” (CRIMM), telefon 021-3111995/6, fax 021-3126966, persoană de contact: Daiana David, coordonator proiect (ddavid@imm.ro).

Despre Fundatia CRIMM

Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin pentru IMM-uri, până la investiţii în infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală. Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creştere, de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autorităţile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice.
Daiana David
Coordonator de proiect
ddavid@imm.ro