Situaţia persoanelor cu dizabilităţi psihice în România

BUCURESTI - 27 octombrie 2005

Comunicat tip General in Social

Fundaţia Estuar susţine recomandările din Raportul de Monitorizare 2005 privind România al Comisiei Europene, recomandări ce vizează sistemul de protecţie al persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

În cadrul raportului se face referire la condiţiile de viaţă inadecvate ale persoanelor cu probleme psihice în instituţiile rezidenţiale mamut ale sistemului psihiatric, la resursele bugetare alocate care sunt limitate, la supra-aglomerarea acestor instituţii la violenţă şi rele tratamente faţă de pacienţii spitalelor.

De asemenea legea sănătăţii mintale aprobată în 2002 nu este implementată datorită inexistenţei normelor metodologice de aplicare.

Fundaţia Estuar susţine acţiunile guvernamentale de combaterea a deficienţelor subliniate prin raportul de ţară şi de asemenea salută strategia privind dezinstituţionalizarea persoanelor cu handicap, în particular a persoanelor cu probleme/dizabilităţi psihice şi asigurarea unor servicii comunitare complementare celor existente.

Sănătate mintală este unul dintre domeniile puţin finanţate de aceea şi carenţele din protecţia persoanelor cu dizabilităţi psihice, carenţe care provin şi din inexistenţa unui sistem legislativ bine pus la punct.

Despre Fundatia Estuar

Fundaţia Estuar are o activitate de 12 ani în domeniu sănătăţii mintale fiind una dintre primele organizaţii care a oferit şi oferă servicii de zi şi locative persoanelor cu probleme de sănătate mintală, organizaţia având o reţea de centre sociale în Bucureşti (sectoarele 1 şi 6), Botoşani, Cluj, Constanţa şi Ploieşti. Din 1993 de când şi-a început activitatea, a oferit servicii unui număr de 3150 de persoane cu probleme de sănătate mintală, primind aproximativ 61.000 de vizite în centrele sale, în condiţiile în care Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap înregistrează un număr de 167.393 de persoane cu dizabilităţi mintale şi neuropsihice neinstituţionalizate şi instituţionalizate (conform Raportului de date statistice Trimestrul II 2005 al ANPH).
Pentru informaţii suplimentare, persoane de contact: Luminiţa Costache şi Mihaela Mohorea, tel. 332. 29.10, e-mail: estuar@dnt.ro.
estuar@dnt.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/fundatia-estuar/situatia-persoanelor-cu-dizabilitati-psihice-in-romania