Centrul ICAR de Resurse și Servicii pentru Migranți, primul centru de măsuri integrate adresat acestora

BUCURESTI - 28 aprilie 2016

Comunicat tip General in ONG, Sanatate, Social, Juridic, Cursuri

Live site

Refugiații, solicitanții de azil, alți migranți, persoanele cărora li s-au încălcat drepturile, victime de război, victime ale torturii sau relelor tratamente din orice colț al lumii care ajung pe teritoriul României vor putea apela la Centrul de Resurse și Servicii pentru Migranți ICAR, unde peste 20 de specialiști sunt pregătiți să răspundă nevoilor lor.

ICAR - Centru de Resurse si Servicii pentru Migranti

ICAR - Centru de Resurse si Servicii pentru Migranti

 Prin dezvoltarea sa ca Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți, Fundația ICAR pune bazele unui sistem integrat în lucrul cu solicitanții de azil, refugiații sau alte categorii de migranți în România, pentru eficientizarea serviciilor acordate acestora.  

Dr. Camelia Doru, Presedinte Fundatia ICAR

Medici, psihologi, asistenți sociali, juriști, consilieri și alți specialiști vor lucra permanent pentru a pune la dispoziția celor interesați nu doar servicii specifice de reabilitare, ci și resurse pentru integrare: activități, informații, recomandări, cursuri etc.

„În România, nu există o abordare multidisciplinară a nevoilor migranților, aceste servicii sunt disparate. Prin dezvoltarea sa ca Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți, Fundația ICAR pune bazele unui sistem integrat în lucrul cu solicitanții de azil, refugiații sau alte categorii de migranți în România, pentru eficientizarea serviciilor acordate acestora. Centrul își dorește să devină un punct de referință, util mai ales imigranților, dar și altor instituții și organizații cu activitate în domeniu.” - Dr. Camelia Doru, Președinte Fundația ICAR

În 1992, Fundația ICAR și-a început activitatea prin acordarea de servicii de reabilitare pentru victimele regimului opresiv comunist din România. În 2002, și-a extins activitatea, oferind servicii medicale, psihologice, sociale și juridice și pentru refugiați și alți migranți, pentru ca, în 2016, grație finanțării în valoare de 213.215 EUR din granturile SEE - Fondul ONG în România și cu sprijinul și expertiza organizației norvegiene RVTS Vest, să se transforme în Centru de Resurse și Servici pentru Migranți.

Rezultate atinse în intervalul octombrie 2014 – aprilie 2016:

- Peste 350 de solicitanți de azil, refugiați și migranți vulnerabili au primit servicii medicale gratuite

- Peste 100 de solicitanți de azil, refugiați și migranți vulnerabili au primit servicii psihologice gratuite

- Peste 1.000 de consultații medicale de medicină generală, pediatrie, oftalmologie, dermatologie, ginecologie și psihiatrie etc.

- Peste 600 de tratamente și investigații asigurate prin proiect: medicamente, intervenții stomatologice, ședințe de fizio și kinetoterapie, ecografii, radiografii, analize de laborator etc.

- Peste 600 de ședințe de consiliere psihologică, psihoterapie, terapie ocupațională, psiho-educație etc.

- Peste 20 de specialiști ICAR și-au îmbunătățit competențele profesionale în urma schimbului de experiență cu experții partenerului norvegian RVTS Vest

Proiectul ICAR – Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți, derulat de Fundația ICAR, în parteneriat cu organizația norvegiană RVTS Vest, a fost finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Prin proiectul ”ICAR-Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți”, Fundația ICAR și-a propus să răspundă nevoii neacoperite la nivel public sau privat de servicii sociale și de bază adaptate pentru solicitanți de azil, refugiați, resortisanți țări terțe și alte categorii de migranți, un grup în continuă creștere de persoane vulnerabile.

Cu sprijinul și expertiza partenerului RVTS Vest, centru regional de resurse în migrație și sănătate în Norvegia, ICAR a urmărit prin acest proiect, pe de o parte, creșterea calității și accesibilității serviciilor oferite pentru migranți vulnerabili (peste 250 beneficiari / 24 luni de proiect) și, pe de alta, dezvoltarea sa strategică drept centru național de resurse în materie de migrație și sănătate.

Prin acțiuni comune de advocacy și vizibilitate, alte rezultate ale proiectului - cum ar fi  includerea problematicii azilului, migrației și sănătății pe agenda publică, crearea de parteneriate intra și intersectoriale, promovarea valorilor democratice, a unei societăți tolerante și incluzive, deschisă spre diversitate și multiculturalitate - vor contribui la consolidarea relațiilor româno-norvegiene pe o temă de mare actualitate, migrația.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org. Conținul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.

Mai multe despre proiect: http://migrant.icarfoundation.ro 

Despre Fundatia ICAR

Fundatia ICAR este prima organizatie din Romania care realizeaza un program complex de reabilitare ce se adreseaza victimelor abuzurilor grave ale drepturilor omului.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/fundatia-icar/centrul-icar-de-resurse-si-servicii-pentru-migranti-primul-centru-de-masuri-integrate-adresat-acestora